11. B-sag: Orientering om status på økonomi

Vanløse Lokaludvalg orienteres om status på forbrug af puljemidler.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2019 at fordele puljemidlerne for 2020 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. At Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2020 til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2020 et samlet puljebudget på 1.430.000 kr. til at fremme lokale aktiviteter inden for demokrati, kultur og netværk. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.

Lokaludvalget har hvert år fordelt midlerne imellem Vanløsepuljen og en pulje til lokaludvalgets egne projekter.

Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2020 seks gange;  november 2019 og februar, april, juni, september og november 2020.

I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.   

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2020 til efterretning.

Økonomi

Pulje

Budget

Disponeret over

Rest til disposition

Vanløsepuljen

900.000

520.900  379.100 

Egne projekter

530.000

 82.000  448.000

Til dagens møde er der 8 interne projekter på dagsordenen:   

  • Vanløse Saloner - 45.000 kr.
  • Repair Café Vanløse - 12.500 kr. 
  • Oplægsholdere ved temadrøftelser - 5.000 kr. 
  • Mere liv på Helga Larsens Plads - 30.000 kr.
  • Juletræ - 50.000 kr. 
  • Hold Vanløse Ren 2020 - 45.000 kr.
  • Byttemarked forår 2020 - 8.000 kr.
  • Drift af byttestation - 10.000 kr. 

Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at disponere 205.500 kr. til de interne projekter, er der 242.500 kr. tilbage til disposition til egne projekter.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.