Mødedato
26-09-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsordnen

3

A-sag: Temadrøftelse om ensomhed og demens (2019-0227735)

4

A-sag: Beslutning om puljeansøgninger (2019-0246873)

5

B-sag: Orientering om status på økonomi

6

A-sag: Ramme og bemyndigelse vedr. høringssvar på Kommuneplan 2019 (2019-0225135)

7

A-sag: Beslutning om henvendelse vedr. manglende politisk repræsentation i Vanløse Lokaludvalg (2019-0248736)

8

A-sag: Orientering om resultaterne af borgerpanelundersøgelsen om Copenhagen Historic Grand Prix (2019-0247284)

9

A-sag: Beslutning om lokaludvalgets ordinære mødeplan 2020 (2019-0249840)

10

A-sag: Beslutning om afholdelse af fremtidsseminar 2019 (2019-0250141)

11

A-sag: Evaluering af temadrøftelser og mødeafvikling (2019-0242403)

12

Meddelelser

13

Eventuelt

14

B-sag: Orientering om beboerforslag til P-zone ved Genforeningspladsen (2019-0250509)

15

B-sag: Beslutning om henvendelse vedr. ejerforhold og vedligeholdelsespligt af granitsteler på privat fællesvej (2019-0250483)

16

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne