Mødedato
23-05-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgernes tid

2

Godkendelse af dagsordnen

3

A-sag: Temadrøftelse Kulturstationen (2019-0132414)

4

A-sag: Lokaludvalgets budgetønsker til budget 2020 (2019-0130491)

5

A-sag: Beslutning om svar på TMF-henvendelse vedr. styrkelse af det frivillige arbejde (2019-0130553)

6

A-sag: Beslutning om projekt Juletræ på Vanløse Torv (2019-0132615)

7

Meddelelser

8

B-sag: Orientering vedr. ombygning af vandværksgrunden (2019-0134085)

9

B-Sag: Beslutning om Vanløse Saloner om fællessang (2019-0131602)

10

B-sag: Beslutning om projekt Damhustræf 2019 (2019-0131274)

11

B-sag: Beslutning om projekt Naturtur 2019 (2019-0131332)

12

B-sag: Beslutning om projekt Byttemarked - efterår 2019 (2019-0131187)

13

B-sag: Orientering om status på økonomi (2019-0133770)

14

B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

15

Eventuelt