11. Lokalpuljen (2017-0140753)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

I. At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 10 ansøgninger om støtte fra Lokalpuljen.

Ansøgningerne er:
• International Gadeteaterfestival – (Kulturdagepuljen)
• Valby Kunstforening og Valby Kunsthåndværkere - Kunst på Tingstedet
• Valby Boldklub - Et klubhus med liv
• Foreningen Iftin – Festlig begivenhed for Valbys borgere
• Casa Latinoamericana – Hyldest til Violeta Parra
• TunnelTid – Faktavandring & musik i Ringstedbanens tunnel
• Fisketure på Øresund og til kysten

• Foodsharing Copenhagen på Grønttorvet
• Folehavefestival
• Dragedag i Valbyparken

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

International Gadeteaterfestival – delvist Kulturdagepuljen

Festivalen består af i alt 13 gadeteaterforestillinger der købes som en samlet pakke. Tanken er, at der i ugen op til kulturdagene vil blive afviklet 7 af de 13 forestillinger på forskellige lokationer i Valby, som udvælges i et samarbejde mellem Teater V, Kultur syd og Valby Lokaludvalg, bl.a. ud fra følgende kriterier: Lokationen skal være let tilgængelig for alle valbyborgere; der skal være mindst 2 forestillinger i udsatte boligområder. Det er tanken at ansøge Områdefornyelsen Kulbanevej om tilskud til én af forestillingerne som vil kunne afvikles på Kulbanevej. Ligeledes er det tanken at søge om tilskud hos 3B og Lejerbo for forestillinger i Folehaven og Akacieparken. Dette vil kunne reducere behovet for støtte fra Valby Lokaludvalg. Fredag og lørdag under kulturdagene afvikles der 3 forestillinger per dag, som spiller på Valby Langgade og Tingstedet eller i tilfælde af kraftigt regnvejr under tag i Spinderiet. Alle firestillinger under kulturdagene vil blive koordineret med styregruppen for Valby Kulturdage, så bedst tilgodeser relevante målgrupper og udnytter det fulde areal for Valby Kulturdage, eksempelvis ved at bevæge sig gennem Valby Langgade. Valget af forestillinger til de forskellige dage og lokationer sker under hensyntagen til de fysiske forhold, i et tæt samarbejde mellem Teater V, Kultur Syd og styregruppen for Valby Kulturdage. Beskrivelse med links til videoklip er vedhæftet.

Budget: 300.000

Ansøgt beløb: 100.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes. Forestillingerne inden kulturdagene planlægges i samarbejde med lokaludvalget og andre aktører. Styregruppen for Valby Kulturdage anbefaler støtten til dette projekt og indstiller, at dette er flagskibsprojektet på årets kulturdage.

Valby Kunstforening og Valby Kunsthåndværkere - Kunst på Tingstedet

Hvert år og i år for 16. gang, har Valby Kunstforening i samarbejde med Valby Kunsthåndværkere arrangeret en kunst dag med god stemning, kunst og musik i Valby. Vi annoncerer i lokalblade samt uddeler foldere i Valbys forretninger, sender mails til alle interesserede. Mere end 25 stande bliver sat op, med kendte og ukendte kunstnere som er ivrige efter at deltage. Herudover en stand til salg af øl og vin og en stand til musikere. Valby Kunstforening udpeger samme dag årets kunstner blandt foreningens medlemmer.          

I år, bliver der anderledes, Susan Monique fra Valby Kunsthåndværkere har fået tilladelse til, at alle medlemmer fra Valby Kunsthåndværkere og Valby Kunst forening udstiller samme sted den første lørdag i hver måned.

Første gang i år den 3.juni  kommer således til at foregå 2 dage før grundlovsdag, og deltagelse er gratis for medlemmerne. Derfor har vi besluttet at Kunst på Tingstedet den 5/6 flytter til den 3/6, men har så ikke mulighed for indtægter for standpladser som tidligere til dækning af udgifter som nævnt under punkt 5. Arrangementet starter ca. kl. 10.00, hvor deltagerne/ udstillerne installerer sig.

Vi rydder op og efterlader Tingstedet i samme stand, som vi fandt det om op morgenen.

Valby Lokaludvalg har tidligere i denne samling støttet projekt med 6.310,- i 2015 og med 7.350,- i 2016.

Budget: 11.695,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 10.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med 6.000,- til musikalsk underholdning. Den delvise imødekommelse skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.

 
Valby Bolkdklub - Et klubhus med liv

En projektor samt lærred i vores klubhus, kan gøre oplevelsen for vores medlemmer, samt alle de frivillige personer i Valby Boldklub endnu bedre. Vi kan få mulighed for at vise billeder fra vores ungdomsstævner, og andre klubarrangementer. Vores frivillige trænere, kan få muligheden for at lægge taktikmøder, samt filme forskellige træningsøvelser.

Men også muligheden for at afholde Fifa aften, for de yngste medlemmer, er meget efterspurgt. Projektoren er også tiltænkt vores nye kommende klubhus i Valbys Idrætspark.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere i denne samling støttet projektet, men har støttet Valby Boldklub med 19.925 i 2014, med 10.000,- i 2015 og med 30.000 i 2016.

Budget: 12.198,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 11.498,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Foreningen Iftin – Festlig begivenhed for Valbys borgere

Formålet er at give forældre og børn i Valby en festlig oplevelse sammen med andre Valby borgere med somalisk baggrund, hvor begivenheden kan være med til at oplyse og informere andre borger, om hvad Iftin foreningen kan og bidrager med i lokalsamfundet, og vil benytte lejligheden til at promovere foreningen og dens aktiviteter, så andre borgere kan og er velkommen til at deltage.

Til begivenheden vil der være forlystelser, og festlig musik. Servering af let mad, og skabe glæde blandt børn og voksne.

Valby Lokaludvalg har tidligere i denne samling støttet projekt med 15.500 i 2015.

Budget: 11.450,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 9.950,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes. Puljeudvalget anbefaler, at lokaludvalget opfordrer ansøger at overveje en lidt højere deltagerbetalingen ved fremtidige arrangementer.

 
Casa Latinoamericana – Hyldest til Violeta Parra

Der er 7 musikgrupper og solister som spiller gratis til arrangement og vi ønsker at invitere en stor person fra kulturlivet som er på turné i Europa. Han er i Bruxelles (BRU), Belgien og kan være med til vores arrangement hvis vi kan skaffe det nødvendig finansiering.

Lokaludvalget har ikke tidligere i denne samling støttet projektet, men har støttet Casa Latinoamericana med 33.000,- i 2014, med 50.000,- i 2015 og med 42.000,- i 2016.

Budget: 15.705,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 10.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

 
TunnelTid – Faktavandring & musik i Ringstedbanens tunnel

Ringstedbanen har siden 2011 været en uoverstigelig barriere i kvarteret, men nu nærmer byggeprocessen sig sin afslutning. Det skal vi fejre – og samtidig give adgang til tunnelen, inden den igen bliver utilgængelig. Arrangementet skal bestå af en vandring gennem den 800 m. lange banetunnel med informationer om både tunnelen og den kommende park ovenpå samt akustisk musik fra tre poster på vandringen.  Vandringen foregår mellem Kulbanevejs genbrugsstation og Vigerslev Parken. Publikum sendes løbende ned i tunnelen i grupper af 15 personer.

Samarbejdspartnere: Banedanmark står for sikkerhed, strøm, adgang til tunnelen, hjælp til PR, faktabrochure, personale til faktavandring mv.

Annoncering: Arrangementet opreklameres via Banedanmarks og Områdefornyelsen Kulbanekvarterets facebooksider og nyhedsbreve samt meget gerne via Valby Lokaludvalgs digitale kanaler. Plakater vil blive ophængt i kvarteret og en annonce indrykket i Valby Bladet. Der vil blive udsendt en pressemeddelelse samt inviteret relevante borgmestre.

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet projektet, men har støttet områdefornyelsen generelt bl.a. via Kulbanepuljen.

Budget: 30.000,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 15.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Fisketure på Øresund og til kysten

Fisketurene på Øresund er et godt projekt, da alle kan deltage. Man behøver ikke at have prøvet det før, og der vil altid være nogen lige i nærheden til at være behjælpelig, hvis der skulle opstå problemer. Det er noget som kan starte nye venskaber op.

Valby Lokaludvalg har tidligere støttet projektet med 15.000,- i 2016.

Budget: 22.500,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 13.300,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Foodsharing Copenhagen på Grønttorvet

1 gang om ugen er der 1 ton frugt og grønt samt 21 kg. daggammelt brød og kager til gratis afhentning på det gamle grønttorv i Valby. Grønt og frugt er hentet i Høje Tåstrup på det nye grønttorv. Brødet og kagerne kommer fra forskellige steder i København. Alt håndteres af ca. 21 frivillige pr. event.

Frivillige har stillet deres egne biler/transportere til rådighed og selv betalt benzin til og fra Høje Tåstrup. Brød bliver hentet på cykel eller til fods og kræver p.t. 4 personer.

Vi har behov for at få genanvendt det frugt og grønt som er sorteret fra og det som ikke bliver hentet.

Foodsharing er åbent for alle og bliver annonceret på Facebook. Der er behov for at få trykt materiale til omdeling i lokalområdet, da ikke alle er på Facebook.

Denne ansøgning vedrører kun Grønttorvet 64.

Valby Lokaludvalg har ikke tidligere i denne samling støttet projektet.

Budget: 52.924,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 52.924,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes. med kr. 36.640,- hvilket svarer til det ugentlige ansøgte beløb fra bevillingstidspunktet og resten af 2017.

 
Folehavefestival

Folehavefestivalen afholdes i år for 27. gang.

Siden 1990 har aktørerne i Folehaven skabt en dag der har en enorm lokal betydning. En dag hvor generationer mødes, en dag hvor forskelligheder mødes og en dag hvor de lokale institutioner kan sætte den sydlige del af Valbys borgere i centrum. Festivalen arrangeres i et bredt samarbejde mellem lokale institutioner og borgerdrevne grupper. Til dette års festival har der i planlægningsfasen været afholdt en borgerindragelsesproces, hvor flere borgere er involveret i aktiviteter og initiativer. (Se bilag) I samme ombæring har vi udvidet tidsplanen for festivalen, så den nu varer endnu længere og slutter af med et tilbud om fællesspisning.

Der søges om støtte til elementer der enten er eller understøtter de enkelte institutioners og borgeres fællesaktiviteter: Herunder, Scene, Lyd, Musikalske optrædener, Flagallé, Underholdning, Foreningsaktiviteter, Familieløb, Haveprojekter, Danseskole, Ponyridning, Fællesspisning, Planteprojekt, Minimadskole, Kagekonkurrence, Bar, Lommepengejobbere, PR osv.

Valby Lokaludvalg har tidligere i denne samling støttet projektet med 25.000,- i 2014, med 25.000,- i 2015 og med 25.000,- i 2016.

Budget: 288.300,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 100.000,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes med 50.000,-. Den delvise imødekommelse skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger samt ud fra det økonomiske råderum.


Dragedag i Valbyparken

Vi vil gerne afholde en dragedag i Valbyparken søndag d. 23. april kl. 14-16 på den store ”drageplads” ud mod vandet. Denne søndag eftermiddag kan alle valbyborgere og andre komme med deres egen drage eller låne en drage hos os gratis og sammen sætte drager op. Vi er en lille gruppe frivillige, som står for udlån og også hjælper med reparation af drager mm. Vi udlåner drager i ½ time ad gangen. Hvis muligt, vil vi få en aftale med en drage-klub, som kan sætte store drager op.

Vi ønsker at skabe en fast tradition med dragedag i Valbyparken hver søndag efter påske. Projektet er også en mulighed for at gøre mere opmærksom på den fantastiske park, som Valbyparken er.

Valby Lokaludvalg har tidligere i denne samling støttet projektet med 9.000,- i 2016.

Budget: 5.500,-

Ansøgt Valby Lokaludvalg: 5.500,-

Puljeudvalget indstiller at ansøgningen imødekommes.

Løsning

 Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 328.172,-

Tabellen viser den aktuelle økonomien for Lokalpuljen 2017 hvis indstillingerne imødekommes.

Lokal-puljen

Dispo-neret pr. 18. april

Indstillet pr. 18. april 2017

Resteren-de pulje

1.200.000,-

610.000,-

257.888,-,-

332.112,-

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med følkgende bemærkninger:

Støtte til Kunst på Tingstedet gives til musikken. Begrundelse om prioritering tages ud.