6. Bydelsplan 2017 - Endelig godkendelse af tekst (2017-0180569)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg vedtager endelig tekst til Bydelsplan 2017

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har arbejdet med ny bydelsplan i ca. 1 år.

På møde i marts blev teksten til bydelsplanen gennemgået og der aftalt ændringer.

Disse ændringer er nu rettet i teksten. Der er desuden skrevet et afsnit om borgerdialogen i forbindelse med bydelsplanen.

Denne tekst er sendt til Økonomiforvaltningen. Den endelige tekst indsendes den 19. april.

Bydelsplanen gennemgås og eventuelle redaktionelle ændringer foretages. Det understreges, at der kun kan foretages mindre redaktionelle ændringer i teksten.

 

Løsning

Lokaludvalget godkender endelig tekst til bydelsplanen

Økonomi

-

Videre proces

12. maj: Fagforvaltningernes frist for kommentarer

31. maj: Frist for aflevering af billeder og illustrationer

23. juni: Endelig tekst godkendes for alle bydelsplaner. Justeringer foretages i dialog ml. sekretariat og fagforvaltning

juni - august: KK layouter bydelsplanerne

August-September: Budgetforhandlinger

Oktober-November: Bydelsplaner godkendes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

November: Bydelsplanerne lanceres

 

 

Beslutning

Bydelsplansteksten blev godkendt