6. Høring: Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning (2018-0209327)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvaret Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning

Problemstilling

Borgerrepræsentationens Kultur- og Fritidsudvalg besluttede på deres møde den 11. juni, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle arbejde videre med forslaget om indførsel af elektronisk livredderovervågning i svømmehallerne og foretage en fornyet høring, inden forslaget igen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

På den baggrund sendes vedlagte notat i høring, der giver en bedre indsigt i, hvordan elektronisk livredderovervågning kan skabe øget sikkerhed i svømmehallerne. Forslaget har tidligere været i høring hos alle lokaludvalg, Rådet for større badesikkerhed, Dansk Svømmeunion, Hovedstadens Svømmeklub og MK31 i foråret 2018. Udover notatet, der beskriver forslaget (bilag 2), er tidligere afgivne høringssvar vedlagt til orientering (2.a).

Valby Lokaludvalg har tidligere haft forslaget i høring i april som del af de samlede effektiviseringsforslag til budget 2019 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Forslaget er vedhæftet. 

Lokaludvalgets Kultur- og Fritidsudvalg behandlede høringen mandag den 6. august, og indstiller vedhæftede høringssvar til godkendelse.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvaret 'Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning'

 

Videre proces

Høringssvaret indsendes senest den 28. august.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt