5. Høring: Plan for visuel kunst i København 2018-2022 (2018-0209294)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvaret på 'Plan for visuel kunst i København 2018-2022'

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget udkast til plan for visuel kunst i København 2018-2022, og konkrete indsatser herunder.

Borgerrepræsentations Kultur- og Fritidsudvalg godkendte på sit møde d. 20. juni et udkast til konkrete indsatser i forbindelse med Plan for visuel kunst, og anmodede Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2019.

Med indsatserne styrkes arbejdet med at skabe et mere sammenhængende, tilgængeligt og synligt kunstmiljø, der tiltrækker borgere og kunstnere fra ind-og udland og skaber bedre rammer for vækstlaget, bl.a. ved at sikre interaktion med den etablerede kunst.

Plan for visuel kunst er behandlet på lokaludvalgets Kultur- og Fritidsudvalgs møde den 6. august, og vedhæftede høringssvar indstilles til godkendelse.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvaret til plan for visuel kunst i København 2018-2022.

 

Videre proces

Høringssvaret indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen inden den 28. august.

 

Beslutning

Høringssvaret blev drøftet og godkendt med den tilføjelse, at Håndværkerhaven i Valby hedder Værkstedsbyen.