4. Kommuneplan 2019 - Intern høring (2019-0124427)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringsvar vedr. udkast til Kommuneplan 2019

 

Problemstilling

Københavns Kommune udarbejder hvert 4. år en kommuneplan, der udlægger rammerne for udvikling i kommunen.

Valby Lokaludvalg fik på møde i april præsenteret udkast til Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar - både på overordnet plan og hvilken betydning forslaget har i Valby.

PowerPoint slides fra præsentationen i april kan ses som bilag online via www.valbylokaludvalg.kk.dk

Forslag til Kommuneplan 2019 og bilag kan ses via referat af Økonomiudvalgets møde d. 19. marts

Vedlagte udkast til høringssvar er sammensat af input fra fagudvalgene.  Sekretariatet modtager gerne korrekturer på skrift til dse@kk.dk

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringsvar

 

 

Beslutning

Michael Fjeldsøe fortalte hvordan der var arbejdet med udkast til høringssvar.

Høringssvaret blev godkendt med følgende ændringer:

Der tilføjes et ønske om en direkte stiforbindelse fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark.

Der indsættes et afsnit om vækst/blind vækst i indledningen af høringssvaret.

Vedr. foreslåede rammeændringer:

O2 område ved Saxtorphsvej skal det grønne område bevares.

Vigerslev Alle: Området ved Lerknolden skal igen indgå som fredet område i Vigerslevparken.

Derudover var der redaktionelle ændringer.