6. Henvendelse vedr. omlægning af Bus 1A (2019-0125937)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager henvendelse til Københavns Kommune og Movia vedr.  omlægning af bus 1A

 

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Bynet 2919 blev der vedtaget en omlægning af Bus 1A. En af årsagerne var ønsket om at betjene Ny Ellebjerg Station. Da Ny Ellebjerg endnu ikke er blevet et større knudepunkt, er det foreslået, at omlægningen udskydes til det er tilfældet.

Der er desuden påpeget udfordringer på en strækning af Vigerslevvej samt krydset Vigerslevvej/Vigerslev Allé.

Det foreslås at Valby Lokaludvalg henvender sig til Københavns Kommunes kontor for mobilitet i  samt Movia.

Se vedlagte udkast.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager henvendelse

 

 

Beslutning

Udtalelsen blev vedtaget