3. Drøftelse og vedtagelse af høringssvar vedr. delvis nedlæggelse af privat fællesvej - Værkstedsvej (2017-0089661)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. delvis nedlæggelse af privat fællesvej - Værkstedsvej

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høring vedr. delvis nedlæggelse af privat fællesvej - Værkstedsvej.

Konkret ønskes et hjørneareal på hjørnet af Værkstedvej og Torveporten nedlagt som privat fællesvej og voerføres til den bagvedliggende matrikel.

Nedlæggelsen vil ikke berøre selve vejforløbet. Der vil stadig være adgang fra Retortvej til Gl. Køge Landevej via Værkstedsvej/Torveporten.

Tegning og udkast til høringssvar vedlægges.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt