4. Høring: Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023 (2019-0212739)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Problemstilling

Københavns Kommunes nuværende Kultur- og Fritidspolitik udløber ved udgangen af 2019. Derfor er et forslag til ny politik for perioden 2020-2023 nu i høring.

De centrale begreber i Kultur- og Fritidspolitikken 2020-2023 er fællesskaber, faciliteter og synergier, idræt og bevægelse, børn og unge samt kultur.

Mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen er politikken en forventningsafstemning om, hvilken vej kultur- og fritidsområdet i København skal udvikle sig.

Kultur- og Fritidspolitikken er i høring indtil 1. september 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede høringen på deres møde den 19. juni. De har skrevet vedhæftede udkast til høringssvar.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvaret

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med følgende tilføjelser:

Der savnes en strategi for at fastholde og understøtte de frivilliges arbejde. .
Det efterlyses at Københavns efterslæb på fritids- og idrætsfaciliteter skal forsøges indhentet, udover at faciliteterne skal følge med befolkningstilvæksten.
Der efterlyses en kortlægning af ventelister.

  Formand og næstformand blev bemyndiget til at udforme det endelige høringssvar.