6. Valby Lokaludvalgs ønsker til Københavns Kommunes Budget 2018 (2017-0234705)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og prioriterer ønsker til Københavns Kommunes Budget 2018

Problemstilling

Københavns Kommunes budget for 2018 vedtages ultimo august eller primo september. Flere partier holder op til sommerferien møder om budgetønsker. Der opfordres derfor til at lokaludvalgene indsender ønsker til budget.

Det foreslås at de følgende punkter er de højest prioriterede budgetønsker fra Valby:

  1. Bevilling til et bibliotek på Toftegårds Plads syd. 44-48 mill.
  2. En reetablering af kunstgræsbanen på Kulbanevej så Rikken kan flytte sit klubhus tilbage som en start på etableringen af Kulbaneparken og realisering af kvarterplanen for Kulbanekvarteret. 8 mio.
  3. Igangsættelse af en cykel- og gangforbindelse mellem Grønttorvet og F.L. Smidth området. 4 mio.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og prioriterer ønsker til Københavns Kommunes budget 2018

 

Videre proces

Budgetønskerne sendes ind via medlemssekretærerne, der sender dem videre til partierne til brug ved deres budgetsnakke. Medlemmer med politiske kontakter bruger også disse til fremme Valby projekter.

 

Beslutning

De nævnte projekter blev vedtaget.

Desuden tilføjes ønsker om bemandet legeplads i Kulbanekvarteret, opgradering af Toftegårds Plads Nord samt Ålholm Plads