1. Lokalpuljen - tillægsdagsorden (2018-0085330)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller: 

1) at der gives en underskudsgaranti på 10.000 kr. pr. gennemført koncert under forudsætning af, at der forud for koncertens afholdelse er indsendt dokumentation for aftaler med gymnasier om deltagelse i undervisningsforløbet. For den sidste koncerts vedkommende skal dette være modtaget i sekretariatet senest 1. november 2018. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget en ansøgning om støtte fra Lokalpuljen. Ansøgningen er:

The BigBand v. Mads Jakob Pagsberg Projekttitel: Bigbandvokaljazz m. indledende foredrag for borgere og musikinteresserede børn.

Kort beskrivelse af ansøgningen:

The BigBand v. Mads Jakob Pagsberg Projekttitel: Bigbandvokaljazz m. indledende foredrag for borgere og musikinteresserede børn.

7. maj & 18. december 2018

Ind i musikken
Med hjælp fra lokaludvalgene på Amager, Valby og på Østerbro, har vi et tilbud til musikelever fra gymnasier og lokale borger om at møde musikken på en mere intensiv måde. Forud for de lokale koncerter har de interesserede elever, studerende og borgere fået tilsendt node og lyd til nogle af de satser vi har spillet til koncerterne. De har derefter mødt op til en introduktion til koncerten en halv time inden koncertstart, hvor de har mødt dirigent, komponister, solister og fået et nært indblik i The BigBands virke og kunstneriske ambition.

Budget: 30.000,-

Ansøgt beløb: 20.000,-

Lokaludvalget har tidligere støttet projektet med 21.600,- i 2015, med 29.400,- i 2016 og med 19.600,- i 2017.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes, vil der være disponeret for 685.027,- og der vil være 574.973,- tilbage i Lokalpuljen.

Lokalpuljen 2018

Disponeret pr. 13. marts hvis puljeudvalgets indstillinger imødekommes

Ansøgt pr. 13. marts

Resterende pulje hvis ansøgningen imødekommes

1.300.000,-

705.027,-

20.000,-

685.027,-

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt