5. Lokalpuljen (2018-0078221)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1)  At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 17 ansøgninger. Ansøgningerne er:

 1. Jytte Rex i Kvadrat 16: Passage

 2. Richard Schumann: Udsmykning af S-togs broen ved Herman Bangs Plads

 3. Jakob Hunosøe – RØM: RØM - Udstillingssted på Grønttorvet

 4. Nanna Lindqvist – Cowbell: Cowbell Summer Jazz 2018

 5. Andreas Funch Nielsen: Murda Twins Getdown vol. 3

 6. Mette Nymark - Valby Kunstforening: Kunst på Tingstedet

 7. Sara Hamming - Moribund/Dansehallerne:Bloody Mary #4d2

 8. Driss El Mekki - Hoffet - Fritidscenter Ydre Valby: Valbyløbet 2018

 9. Tina Andersen - Kulbaneparkens Venner: Plantekasser ved Lanternen

 10. Mille Holm - Områdefornyelsen Kulbanekvarteret m.fl.: Lanternens Ungelaug – fritidsjobs og fællesskab til unge med gadeorienteret adfærd

 11. Monika Fredensborg SURF Valby: Frivillighedsgalla 2018

 12. Ninna Juliane Greve - Vigerslev Bibliotek og SURF Valby: Folkekøkken i Vigerslev

 13. Barbara Belusa: Dragedag i Valbyparken

 14. Paul Madsen - Akacieparkens Fiskeklub: Fisketure

 15. Henriette Aarup - Teater Kimone: KropUmulig - nycirkusforestilling

 16. Hannetove Hæklund - Kulturcaféen / Netværk for ældre: 10 - 12 motivationsdage forår – sensommer

 17. Mohammed Sobhie – Lejerbo: Madklubben i Akacieparken og Lukretiavej

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1. Jytte Rex i Kvadrat 16: Passage

26.april – 27.maj 2018

Det lille udstillingssted KVADRAT 16 udfordrer med sit vindues-parti ud til gaden og det lille rum bagved til Passage –billeder i varierende udtryk. Passagen er membranen, glasruden, mellem verden indenfor og udenfor, hvorigennem verden betragtes som set fra et lysthus.

Udstillingen er en henvendelse til enhver, der passerer på gaden.

Jeg vil gerne lave en film, som har passagen som tema, og som jeg tænker at vise på bagvæggen i lokalet, mens billeder på f.eks. metal andre steder i rummet vil reflektere bevægelser udenfor på gaden. Ind i temaet vil jeg overføre billeder på plexiglas, som lader bagvedliggende objekter blive synlige.

Det er til disse billeder og filmen jeg søger om støtte.

Budget: 30.000,-

Ansøgt beløb: 20.000,-

Ansøger har ikke tidligere søgt støtte, men Lokaludvalget har støttet selve udstillingstedet med opstartsstøtte på 15.000,- i 2017 og en udstilling også i 2017 med 10.600,- samt har støttet en udstilling i galleriet med kr. 11.000,- i 2018.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Det er Puljeudvalgets opfattelse, at publikum for ansøgningen er for smalt og, at projektet dermed ikke lever op til kriterierne for støtte fra Lokaludvalget.

2. Richard Schumann: Udsmykning af S-togs broen ved Herman Bangs Plads

Tidsplan: Umiddelbart efter eventuel tilsagn

Produktion af 6 min. film med en speech, korte interviews med erhvervene, beboere, samt ansvarlige for pladsen hos Lokaludvalget. Der vil indgå grafisk forslag på udsmykningen.

Budget: 14.000,-

Ansøgt beløb: 7.000,-

Lokaludvalget har tidligere støttet ansøger med 2.990,- til fremvisning af en film lavet af kunstneren i forbindelse med Valby Kulturdage 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Afvisningen skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum. Puljeudvalget mener desuden, at der allerede er et eksisterende projekt undervejs på Herman Bangs Plads og, at ansøgningen ikke er tydelig nok, men vil skulle arbejdes ind i det eksisterende projekt.

3. Jakob Hunosøe – RØM: RØM - Udstillingssted på Grønttorvet

Hele 2018. 8 udstillinger og omkring 3 events.

Udstillingssted RØM søger penge til at kunne realisere en række udstillinger og events i 2018.

RØM holder til i det der engang var Karl Lunds engros papirhandel på det gamle Grønttorv. Lokalet er råt og lige som udstillerne skal forholde

sig til den grove arkitektur, skal også de optrædende kunne spille op og med denne særlige setting. Vi ønsker særligt den lokale opbakning, men forventer også at tiltrække mange fra kunstmiljøet. RØM og vores nabo PIRPA, som også er et udstillingssted, drives af to forskellige generationer (en yngre og en ældre) hvilket er forfriskende og tiltrækker forskellige årgange, har det allerede vist sig. Vi samarbejder med Pirpa omkring pasning af udstillinger og andre praktiske ting og vores mål er at samarbejdet udvikler sig løbende.

VI har nu eksisteret i halvandet år. Og har fået stor anerkendelse i kunstkredse og blevet kendte i lokalmiljøet, hvorfor vi også tiltrækker mange til vores ferniseringer og events. Vi takker i denne sammenhæng for de midler vi fik fra puljen til 2017. De har været altafgørende for, at vi kunne præsentere så mange og så fine udstillinger.

Budget: 24.000,-

Ansøgt beløb: 24.000,-

Lokaludvalget har støttet udstillingsstedet RØM med 6.000,- i 2016 med 10.000,- i 2017 og har også støttet en udstilling på RØM med 5.000,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr. 18.000,-. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af, at de to første udstillinger er afholdt inden Valby Lokaludvalg har haft mulighed for at behandle ansøgningen.

 

4. Nanna Lindqvist – Cowbell: Cowbell Summer Jazz 2018

6.-15. juli 2018

Musikvirksomheden Cowbell planlægger den tiende Summer Jazz festival i Prøvehallen, Valby d. 6.-15. juli 2018. Den afholdes som en selvstændig sub-festival til Copenhagen Jazz Festival, som ikke selv er repræsenteret i Valby.

Summer Jazz kæder lokal forankring i Valby sammen med international gennemslagskraft. Festivalen er dybt forankret i en lokal gejst og sammenhængskraft, og dens internationale format er med til at udvikle Valby som en levende, dynamisk og attraktiv bydel med et højt niveau i de kulturelle tilbud.

Budget: 519.500,-

Ansøgt beløb: 50.000,-

Valby Lokaludvalg har tidligere støttet Cowbell med 25.000.,- i 2014, med 73.500,- i 2015, med 73.500,- i 2016 med 75.000,- i 2017 og med 45.000,- i 2018.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 25.000. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

5. Andreas Funch Nielsen: Murda Twins Getdown vol. 3

20.-21. Juli 2018

Igennem 10 år med DIY etik og hjerteblod har vi lavet hardcore punk koncerter i Valby. For at fejre dette fortsætter vi med vores festival Getdown vol. 3, hvor frivillighed, sammenhold og musikken er grundingredienserne til en festival man ikke finder andre steder i Danmark.

Vi ønsker at skabe en festival med fokus på frivillighed, decentralisering af musik tilbud indenfor brokvartererne i København samt samskabelse mellem arrangører, frivillige og publikum er med til at optimerer forholdene for den alternative undergrundsmusik i København og resten af Danmark.

Budget: 88.500,-

Ansøgt beløb: 25.000,-

Lokaludvalget har støttet projektet med 20.000,- i 2014 og med 20.700,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

6. Mette Nymark - Valby Kunstforening: Kunst på Tingstedet

5. juni 2018

Hvert år og i år for 18. gang, har Valby Kunstforening i samarbejde med Valby Kunsthåndværkere arrangeret en kunstdag med god stemning, kunst og musik i Valby. Vi annoncerer i lokalblade samt uddeler foldere i Valbys forretninger, sender mails til alle interesserede.

Mere end 25/30 stande bliver sat op, med kendte og ukendte kunstnere som er ivrige efter at deltage. Herudover en stand til salg af øl og vin og en stand til musikere. Valby Kunstforening udpeger samme dag årets kunstner blandt foreningens medlemmer.

Et medlem af Valby Lokalforening holder Grundlovstale kl. 12.

Et stort fællesbillede bliver malet af alle, som har lyst til at udfolde sig kunstnerisk, og vi sælger lodder til billedet. Overskuddet går til lokal velgørenhed.      

Arrangementet starter ca. kl. 10.00, hvor deltagerne/ udstillerne installerer sig. Vi rydder op og efterlader Tingstedet i samme stand, som vi fandt det om morgenen.

Budget: 17.000,-

Ansøgt beløb: 10.000,-

Lokaludvalget har støttet projektet med 5.805,- i 2015, med 7.350,- i 2016 og med 5.520,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

7. Sara Hamming - Moribund/Dansehallerne:Bloody Mary #4d2

16. 17. og 18. april 2018

Bloody Mary #4 d.2. er nyskabende scenekunst i en særlig site-specific ramme, nemlig et privat hjem i et hus. Bloody Mary #4 d.2. er en forestilling der handler om at se på sin egen historie i et større perspektiv.

Forestillingen foregår i hele huset, der bruges som en scenografi der for publikum vil kalde på referencer til eget liv.

I denne ansøgning søges der specifikt til den del af forestillingen som er en koncert med en musik-kollektivet Eget Værelse.

Om Bloody Mary #4 d.2. samarbejder vi med Dansehallerne som i øjeblikket er uden scene og derfor lægger særlig vægt på site-specific forestillinger som Bloody Mary.

Målgruppen er voksne og unge voksne fra 17 år.

Forestillingen vil blive annonceret gennem Dansehallernes meget vidtrækkende kanaler - bl.a. via sociale medier - og store netværk, som er særligt markant i Valby.

Budget: 120.000,-

Ansøgt beløb: 30.000,-

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet projektet.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 15.000,-. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

8. Driss El Mekki - Hoffet - Fritidscenter Ydre Valby: Valbyløbet 2018

lørdag d. 29. september 2018

29/9 afvikles et motionsløb i Søndermarken, hvor deltagerne skal gennemføre en fem kilometersdistance.

11-13 vil der være forskellige former for underholdning, opvarmning mv.

13-14 Afvikles motionsløbet med efterfølgende præmieuddeling.

14-15 Afslutning med underholdning.

Løbehold2500 blev stiftet januar 2017 i Fritidscenter Ydre Valby, hvor unge træner og gennemgår en personlig og social udvikling gennem træning. De er med til at planlægge og gennemføre motionsløbet, og via dette tilegner de sig en masse færdigheder, som de kan tage med sig ind i voksenlivet.

Vi påregner at have ikke under 300 deltagere i år, vores primære målgruppe er børn/unge 10-17, samt voksne som er typisk forældre for dem.

Vi samarbejder med Sparta Atletik & Motion, som låner os udstyr til afvikling af løbet, SSP København, Klubberne i Valby og Valby Lokaludvalg.

Vi har en gruppe på facebook, og så er vi ude og dele flyers ud og sætte plakater op. Udover det så er vi på Københavns kommunes hjemmeside, samt reklamerer vi på det interne forældreintra for dem der er tilknyttet de lokale skoler og klubber.

Budget: 225.869,45

Ansøgt beløb: 159.119,45

Lokaludvalget støttede projektet med 50.000,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 25.000,-. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

9. Tina Andersen - Kulbaneparkens Venner: Plantekasser ved Lanternen

Fra og med august 2018

Forventningen til plantekasserne er, at de vil skabe et fællesskab, der på en gang forpligter (da jorden skal passes) og på samme tid er uforpligtende (da den enkelte selv bestemmer, hvad der skal dyrkes, og hvem der hjælper til).

Vi forudser, at plantekasserne dels vil give noget socialt til dem der har ansvaret for en plantekasse, men også vil give anledning til dialog og socialisering med de øvrige brugere af Lanternen, idet der bliver ’noget at tale om’.

Dertil kommer, at plantekasserne ved deres tilstedeværelse vil bidrage til brugernes samlede positive oplevelse af det første mødested i Kulbaneparken samt fremme biodiversiteten i parken.

Vi ønsker konkret, at opføre 50 fritstående plantekasser i containerstål.

Budget: 165.000,-

Ansøgt beløb: 50.000,-

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet ansøger, men har støttet forskellige projekter i Kulbanekvarteret herunder Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret med 'Tunnelvandring' i 2017 med 15.000,- og Kulturfest i Kulbanekvarteret arrangeret af SURF Valby også i 2017 med 19.113,-.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Puljeudvalget synes ikke at ansøgningen og projektet er oplyst nok eller, at sammenhængen med og forholdet til ansøgningen om støtte til 'Lanternens Ungelaug' er klar nok.

10. Mille Holm - Områdefornyelsen Kulbanekvarteret m.fl.: Lanternens Ungelaug – fritidsjobs og fællesskab til unge med gadeorienteret adfærd

Maj – december 2018

10 – 12 lokale unge får fritidsjobs mhp. at passe Lanternens udearealer, afvikle aktiviteter og understøtte frivillige beboeres ønsker/behov for hjælp. De unge arbejder under vejledning af en projektansvarlig, ansat i FRAK, med naturfaglige og pædagogiske kompetencer.

Mødet mellem Lanternens Ungelaug og områdets øvrige beboere vil være et centralt element. Når de unge samtidig står med en faglighed ift. køkkenhave- og parkpleje, giver succesoplevelserne den unge mulighed for at se sig selv i et nyt lys.

Rekrutteringen til Lanternens Ungelaug vil være målrettet den ungegruppe, som er svær at nå med de normale klubtilbud – unge, som har en gadeorienteret adfærd. Derfor rekrutteres de unge i samarbejde med gadeplansmedarbejderne. Projektet vil løbende være i dialog med fx Kulbaneparkens Venner, Områdefornyelsen og de kommunale driftsfolk om arbejdsopgaverne. Når de unge er klar til ordinært fritidsjobs, brobygges de til FISKEN – Fritidsjobformidling. Ungelauget vil deltage i virksomheds- og uddannelsesbesøg og derigennem åbne for flere fremtidsmuligheder.

Budget: 128.325,-

Ansøgt beløb: 53.325,-.

Lokaludvalget har støttet Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret med 'Tunnelvandring' i 2017 med 15.000,-.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Puljeudvalget synes ikke at ansøgningen og projektet er oplyst nok eller, at sammenhængen med og forholdet til ansøgningen om støtte til 'Kulbaneparkens Venner: Plantekasser ved Lanternen' er klar nok.

11. Monika Fredensborg SURF Valby: Frivillighedsgalla 2018

16. marts 2018

I samarbejde med SURF Valby afholdes i år Frivillighedsgalla fredag d 16. marts 2018. Arrangement er en fejring af frivilligheden de tre boligområder Folehaven, Valbyejendommene og Hornemanns Vænge. Succeskriterierne er bl.a. at få skabt en festaften for 100 frivillige + samarbejdspartnere fra de tre boligområder og få udnævnt en pris: Året Nabo i hvert boligområde (afstemning blandt beboere), samt uddelt en pris til Årets Spire – et nyt initiativer i et af boligområderne.

Budget: 59.650,-

Ansøgt beløb: 12.000,-

Lokaludvalget har støttet projektet med 15.000,- i 2016.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 6.000,-. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

12. Ninna Juliane Greve  Vigerslev Bibliotek og SURF Valby: Folkekøkken i Vigerslev

24. og 25.april i forbindelse med Danmark spiser sammen

Vigerslev Bibliotek, SURF Valby og den lokale madskole samarbejder om folkekøkkener i kvarteret.

Meningen med folkekøkkenet er at samle områdets beboere til samvær og samtale over et måltid mad for derved at styrke sammenholdet i kvarteret, nedbryde fordomme mellem forskellige grupper, styrke den boligsociale indsats og afhjælpe ensomhed.

Det henvender sig til alle aldersgrupper, etniciteter og sociale – og kulturelle baggrunde.

Annoncering sker gennem Valbybladet, Vigerslevs Biblioteks hjemmeside, Vigerslevs Biblioteks facebookside, Vores Folehaven (facebookside), SURF Valbys facebookside, Danmark spiser sammen (hjemmeside), plakater og opslag i kvarteret og Kirsebærhavens Skoles intranet. Der er desuden taget kontakt til TV2 Lorry.

Budget: 11.000,-

Ansøgt beløb: 8.000,-

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet projektet, men har støttet flere af SURF Valbys projekter.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

13. Barbara Belusa: Dragedag i Valbyparken

8. april

Vi vil gerne afholde en dragedag i Valbyparken søndag d 8. april kl 14-16 på det store grønne område ud mod vandet ved Tudsemindevej. Denne søndag eftermiddag kan alle valbyborgere og andre komme med deres egen drage eller låne en drage hos os (gratis) og sammen sætte drager op. Vi er en lille gruppe frivillige, som står for udlån og også hjælper med reparation af drager mm. Vi udlåner drager i ½ time ad gangen.

Vi ønsker at skabe en fast tradition med dragedag i Valbyparken hvert år søndagen efter påske. Dragedagen er også en mulighed for at gøre mere opmærksom på Valbyparken og måske få flere til at bruge Valbyparken.

Vi er 2 arrangører, Kathrine Collin Hagan og Barbara Belusa.

Budget: 4.500

Ansøgt beløb: 4.500,-

Lokaludvalget har tidligere støttet projektet med 5.836,36 i 2016 og 856,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

14. Paul Madsen - Akacieparkens Fiskeklub: Fisketure

Marts – december 2018

Fiskeklubben er åben for alle. Der er ikke noget krav om at være medlem af klubben. Vi skeler ikke til, om man bor i Akacieparken, blot man har lyst til at fiske. Vores store ønske er, at se om vi kan få en ungdomsafdeling op at stå.

Budget: 29.500,-

Ansøgt beløb: 17.500,-

Lokaludvalget har støttet projektet med 6.650,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 12.000,- Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

15. Henriette Aarup - Teater Kimone: KropUmulig - nycirkusforestilling

En aftalt hverdag i uge 24/25. Dette aftales med legepladsen

KropUmulig er en fantasifuld, humoristisk nycirkus forestilling der henvender sig til børn i alderen 3-8 år.

Forestillingen arbejder med akrobatik, linedans og jonglering og er skabt af 3 professionelle nycirkus artister og instruktør Steen Haugesen. 

3 artister leger med kroppen og fortæller med krop og tricks historier om menneskets krop. Kroppe der kan vende sig rundt, vride sig, lave lyde, kroppe der bærer på historier om brækkede knogler, mavesugende oplevelser, ekstra tænder i munden og sjove facts om den forunderlige krop. Hvad kan man med kroppen? Hvad består kroppen af? Og hvordan kan man egentlig balancere på en snor? KropUmulig er en nycirkus forestilling der med sine få ord kan ses af alle.

Vi var i 2017 på en uges tur rundt på forskellige legepladser i byen og vi oplevede at legepladserne dannnede en super god ramme for forestillingen. Børnene blev inspirerede og tog det de lige havde set med ud i deres videre leg på legepladsen

Forestillingen vil være gratis og åben for alle og legepladsen står for at invitere deres netværk og lokale brugere.

Budget: 9.100,-

Ansøgt beløb: 9.100,-

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes. Ansøger opfordres til at sikre, at institutioner fra Valby bliver inviteret.

16. Hannetove Hæklund - Kulturcaféen / Netværk for ældre: 10 - 12 motivationsdage

forår – sensommer 2018

Kulturcafe’en er et Netværk – hvor alle ældre og ensomme kan mødes og motiverer hinanden med nye input – fortællinger fra gamle dage – være kreative sammen og prøve nyt ”håndværk” – eller at synge og bevæge sig sammen – det at have et socialt samvær – gør en stærk! Glæde fremfor ensomhed*

 Vi er sammen om at få dagene til at blive gode og nyde at vi kan gøre noget sammen/ opleve noget sammen -ja det er målet med projektet – for vi kan alle bidrage med noget!!! 

Projektet: Motivationsdage – er netop sådan at alle kan deltage på ”lige fod” & troen på ”at vi kan godt” gir’ pote og samtidig kan man også lære noget nyt og gøre det sammen - det er aldrig forsent!!

Det at skabe glæde og at gøre hverdagen nemmere og igen får mening at stå op er vigtig og her på Kuturcafe’en er man altid velkommen – her er der altid dejligt samvær’ og man oplever noget andet end sin lejlighed!

Budget: 77.310,-

Ansøgt beløb: 70.000,-

Valby lokaludvalg har støttet Kulturcaféen med 9.500,- i 2014, 26.000,- i 2015, 38.000,- i 2016 og med 101.000,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 18.000,- Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

17. Mohammed Sobhie – Lejerbo: Madklubben i Akacieparken og Lukretiavej

Februar – december 2018

Vi vil gerne drive madklubben videre, det handler om at alle beboere kan komme og få et sundt og billigt måltid mad. Samtidig er fællesspisningerne rum for socialt samvær, og baner vejen for at styrke beboernes sociale netværk.

Boligområderne er præget af del udfordringer ift., fællesskab og deltagelse i boligsociale aktiviteter, som indsatsen skal være med til at støtte, og giv mulighed for, at man åbner op for denne slags aktiviteter, hvor beboerne selv er med til at definere indholdet.

I 2017 fik vi implementeret Fredags morgencafe i Akacieparken, og det gav en stor succes, med mange deltagere.

Vores erfaringer viser, at størstedelen af deltagerne, har været enlige mødre med mange børn, disse familier er hårdt ramt på økonomien, og ser tilbudt Fredags morgencafe, som noget gavnligt for dem og det netværk de er kommet i kontakt med.

Projektet skal hjælpe med at nedbryde fordomme og skabe netværk og aktivitet for de resursesvage beboere.

Budget: 25.000,-

Ansøgt beløb: 15.000,-

Lokaludvalget støttede projektet med 5935,67 i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 13.637,- . Det indstillede beløb svarer til andelen af projektet, der finder sted efter lokaludvalget har behandlet ansøgningen.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 564.544,45. Der er pt. 784.210,- tilbage i Lokalpuljen.

Der er indstillet for

Hvis Puljeudvalgets indstillinger følges vil der være disponeret for 705.027,- og der vil være 594.973,- tilbage i Lokalpuljen.

Lokalpuljen 2018

Disponeret pr. 13. marts

Indstillet pr. 13. marts

Resterende pulje hvis indstillingerne følges

1.300.000,-

515.790,-

189.237,-

705.027,-

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med følgende bemærkninger:

Ansøgning fra RØM bevilges støtte med kr. 3.000,- pr udstilling for de resterende 6 udstillinger i år, max. kr. 18.000,- i alt.

Ansøgning fra Valby Kunstforening bevilges en underskudsgaranti på kr. 10.000,-. Indtægter for salg af lodder samt øl, vand og vin indgår i regnskabet.

Ansøgning fra Teater Kimone bevilges det ansøgte beløb, med den betingelse at der indgås aftaler med institutioner i Valby.