12. Lokalpuljen (2018-0052834)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1)  At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget fire ansøgninger. Ansøgningerne er:

  • Projekttitel: Sej Sommer 2018. Arrangørs navn:Ungdommens Røde Kors

  • Projekttitel:Børnebiffen 2018. Arrangørs navn: Valby Kino

  • Projekttitel: ”Mindfulness Sport”. Arrangørs navn: Forening: Crossover

  • Projekttitel: TimoTirsdage - koncerter for alle vi ellers ikke kan opleve i Valby. Arrangørs navn: Anders Jørgensen i samarbejde med Timotheuskirke

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

Projekttitel: Sej Sommer 2018. Arrangørs navn:Ungdommens Røde Kors Sommer 2018

Sej Sommer er et projekt under Ungdommens Røde Kors målrettet udsatte børn mellem 8-12 år. Det er et sommerferietilbud, der retter sig mod en målgruppe af børn, som ikke har de samme muligheder for at komme på ferie eller deltage i andre aktiviteter i skolernes sommerferie som andre børn og unge. For disse børn kan sommerferien virke lang og ensom. Derfor vil vi gerne være med til at skabe et lokalsamfund, hvor alle er noget særligt for nogen, og hvor ingen skal føle sig udenfor.

Sej Sommer foregår over én uge, hvor man bliver tilmeldt alle aktiviteterne.

Det vil være de samme børn og voksne, man møder hver dag, da vi tror på, at det giver det bedste grundlag for at knytte nye bånd børnene imellem og skabe tryghed til hinanden.

Supplerende oplysninger til ansøgningen: URK forventer 30-40 børn – ca. 2 børn pr. frivillig. De forventer at have base i Folehaven i samarbejde med SURF Valby. Der laves aktiviteter i Valby og ture ud af bydelen. Der annonceres i nærområdet, på skoler, ejendomskontorer, sportsforeninger, på Facebook og på URK’s egen hjemmeside.

Budget: 42.650,-

Ansøgt beløb: 27.650,-

Lokaludvalget har støttet projektet med 15.000,- i 2014.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Projekttitel: Børnebiffen 2018 Arrangørs navn: Valby Kino

Børnebiffen er en samling animerede kortfilm, som distribueres af DABUF/Det Danske Filminstitut. De har en varighed på i alt ca 40 minutter, som er passende for de helt små biografgængere på 3-5 år. Institutionerne kan hermed tage de små med om tirsdagen og give dem deres (måske) første biografoplevelse i mørket - og børnene elsker det! I weekenderne har familier mulighed for det samme, for blot 20 kr.

Budget: 182.000,-

Ansøgt beløb: 25.000,-

Lokaludvalget har støttet projektet med 53.970,- i 2014 med 48.565,- i 2015, med 16.200,- i 2016 og med 19.880,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Projekttitel: ”Mindfulness Sport”. Arrangørs navn: Forening: Crossover. Uge 8 til uge 48 (41 uger)

Crossover vil tilbyde fast ugentligt træning i mindfulness sport i Valby.

”Mindfulness Sport” er at kombinere sport og mindfulness og etablere et attraktivt foreningstilbud til foreningsløse piger og drenge. Tanken er at udbrede det som disciplin og udvikle det i lokalområderne i København.

Vi vil samtidig lære idrætssvage børn og unge at det er okay ikke at være naturtalenter til alt sport og at vi  ligger mere vægt på ”fri leg” og sammenhold mens vi tilegner os personlige, sociale og faglige kompetencer ved at være sammen om noget der er større end sport. Hensigten med den ugentlige træning er, at give børnene struktur, samt at lære dem om mindfulness og dem selv. Vi har en stor tiltro til at inklusion gennem idræt giver børnene succesoplevelser og er med til at præge ungdommens udvikling i en positiv retning.

Supplerende oplysninger: Finder muligvis sted på Sankt Annæ Gymnasium i stedet for i Hafnia Hallen. Ansøger har pt. Hal-tid på SAG, men ikke i Hafnia Hallen.

Budget: 47.000,-

Ansøgt beløb: 30.000,-

Lokaludvalget har ikke støttet projektet tidligere.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Projekttitel: TimoTirsdage - koncerter for alle vi ellers ikke kan opleve i Valby. Arrangørs navn: Anders Jørgensen i samarbejde med Timotheuskirken

At samle mange slags Valbyborgere og folk udefra til rockkoncerter i en særlige kulisse, der udgør et spændende alternativ til spillesteder og rockklubber (som vi ikke har nogen af delene i Valby).  TimoTirsdage er et åbent fællesskab for Valbys borgere og samtidig med til at brande Valby, fordi vi trækker folk til fra et pænt oplag pga. de navne, vi præsenterer.  

Det er et attraktivt kulturtilbud for en lille økonomi.  Vi oplever stabile besøgstal og der er tendenser til et decideret stampublikum. 

TimoTirsdage er blevet et Valby-brand, der præsenterer ”Lille Vega”-navne i en alternativ kulisse akustisk eller halvakustisk med kriteriet, at sangerne skal have noget på hjerte og ikke blot underholde. TimoTirsdage skaber samhørighed og glæde ved at bo i Valby samt tiltrækker interesse fra andre byer og bydele. Det er for alle Valbyborgere og trækker i øvrigt publikum til fra hele København og Vestegnen.

Ingen behøver blive væk på grund af prisen og vi tilbyder et alternativ til koncerterne på spillesteder og klubber.

 Budget: 24.000,-

Ansøgt beløb: 14.000,-

Lokaludvalget har i denne samling støttet aktiviteten med 9.500,- i 2014, 19.000,- i 2015, med 23.000,- i 2016 og med 10.000,- i 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt og indstillet for 96.650,-

Hvis indstillingerne imødekommes vil der være disponeret 545.790,- og der vil være 754.210,- tilbage i Lokalpuljen.

Lokalpuljen 2018

Dispo-neret pr. 13. februar

Indstillet pr. 13. februar

Resteren-de pulje pr. 13. februar

1.300.000,-

449.140,

96.650,-

850.860,-

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.