3. Høring Bynet 2019 (2018-0003612)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. Bynet 2019

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har  i samarbejde med Movia sendt Bynnet 2019 i høring.

I 2019 åbner Metro Cityringen. Den vil blive et løft til den kollektive trafik i København.

I den forbindelse vil der være omfattende omlægninger af busnettet, så Metro, bus og S-Tog passer bedst muligt sammen. I 2016 havde lokaludvalget det strategiske Busnet i høring. Det er nettet af A busser og andre linjer, der typisk er lange ruter, der også går ud over kommunegrænsen.

Nu er det lokal bynet af busser sendt i høring. Beskrivelse af nettet i Valby vedlægges.

Materialet for det øvrige København og Hovedstadsområdet kan ses her

Den 23. januar blev der, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, Movia og Kgs. Enghave Lokaludvalg afholdt et borgermøde om omlægningerne. Der var ca. 130 deltagere til borgermødet. I det hele taget har høringen haft stor bevågenhed. Både på lokaludvalgets Facebookside og hjemmeside har der været livlig debat om emnet.

En beboergruppe har oprettet en Facebookgruppe for bevarelse af 1A, ligesom andre grupper har samlet bemærkninger via "Vores Folehaven" og andre sider. Gruppen til bevarelse af 1A har samlet 1500 underskrifter.

Hovedpunkterne i henvendelser er:
  • Frekvensen af busser på Vigerslev Allé fra Toftegårds Plads til Vigerslev samt forbindelsen til centrum.
  • Frekvens af busser på Valby Langgade, der binder Ålholm sammen med resten af Valby.

  • Frekvensen af busser på 4As rute i aftentimerne.

  • Natbetjening af Vigerslev Allé og Sjælør Boulevard

 

Michael Fjeldsøe og Uffe Jacobsen deltog d. 5. februar i møde med Økonomiforvaltningen og Movia, hvor dele af udspillet blev drøftet i detaljer. Her blev bl.a. frekvensen af busser på Vigerslev Allé, natkørsel, forbindelsen til Amager og Frederiksberg, Valby Langgade drøftet i detaljer.

 

 

By&Trafik gruppen drøftede høringen på møde d. 5. februar og udarbejdede vedlagte udkast til høringssvar. Høringssvaret berører langt den overvejende del af borgerhenvendelserne samt de problemstillinger, Valby Lokaludvalg tidligere har drøftet i forbindelse med busnettet.

 

  • Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

  •  

    Videre proces

Lokaludvalg, Ældreråd og Ungeråd indsender høringssvar til Økonomiforvaltningen, der fremlægger et samlet forslag for Borgerrepræsentationen og herefter Movia.

Beslutning

Høringssvaret blev vedtaget med følgende tilføjelser:

Bekymring for at Linje 23 kan holde køreplanen.

Sætte fokus på busfremkommelighed på Gl. Køge Landevej.

Forstærke formuleringen om natbusser