7. Høringssvar vedr. kvalitetsstandarden Ældre i København 2020 (2019-0299300)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Kvalitetsstandarden Ældre i København 2020 (bilag 1).

Problemstilling

På Københavns Kommunes høringsportal blivhoert.kk.dk, fremgår høringen Kvalitetsstandarden Ældre i København 2020 https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-vedr-kvalitetsstandarden-aeldre-i-kobenhavn-2020

Høringsperioden er fra den 14. oktober 2019 til den 11. november 2019. 

Høringen er behandlet i Et Helt Liv på mødet den 29. oktober 2019.

Høringen er indsendt med forbehold for Lokaludvalgets godkendelse.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Kvalitetsstandarden Ældre i København 2020.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt