6. Høring om demografiregulering og lukning af plejeboligpladser 2017 og 2018 (2017-0309407)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at lokaludvalget drøfter og vedtager høringssvar vedrørende Demografiregulering og lukning af plejeboligpladser 2017 og 2018

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Moderniseringsplan skal sikre finansierings- og planlægningsgrundlaget for ombygning af utidssvarende plejeboliger i København, samt tilpasning af plejeboligkapaciteten som følge af den demografiske udvikling blandet ældre i København.

Høringen tager udgangspunkt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens demografiprognose for 2017, som er markant ændret i forhold til demografiprognose 2016, idet der i 2017 skal lukkes væsentligt flere pladser end tidligere forventet, mens der i 2018 skal lukkes et begrænset antal pladser, og ikke, som forventet, åbnes pladser. Den demografiske udvikling betyder, at der i 2017og 2018 samlet skal afvikles i alt 54 plejeboliger og midlertidige boliger. Ved at udskyde en del af lukningerne fra 2017 til 2018 bringes det samlede antal af pladser der skal lukkes i 2018 op på 62.

For at realisere planen og få reguleret antal pladser jf. den demografiske udvikling indstiller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at der i 2018 afvikles 17 pladser på Solterrasserne i Valby og at der nedlægges 22 pladser på Kirsebærhavens Plejehjem. Solterrasserne og Solgavehjemmet lægges sammen i 2019 i et nyt plejecenter – Solgaven – i 2019. Kirsebærhavens Plejecenter flytter ligeledes til det nybyggede ’Huset William’ i 2019.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedrørende Demografiregulering og lukning af plejeboligpladser 2017 og 2018.

Økonomi

 

Videre proces

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med den tilføjelse, at det er vigtigt at sikre at ældre kan komme på plejehjem i deres nærområde.