5. Høring vedr. tidsbegrænset parkering i Valby (Forfatterkvarteret og Valby Have) (2018-0154018)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. tidsbegrænset parkering i Forfatterkvarteret og Valby Have

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 7. maj 2018 vurderet behovet for at indføre zoner med tidsbegrænset parkering i tre områder af byen, herunder i dele af Valby. Udvalget besluttede at sende forslaget i høring forud for etablering af zonen.  

Baggrunden for forslaget er dels analyser af parkeringsbelægning, dels anmodninger fra borgere og konkrete ansøgninger fra grundejerforeninger. Du kan læse forvaltningens indstilling og finde bilag i linket nedenfor.  

Forslaget i korte træk:
• Den tidsbegrænsede parkeringszone oprettes med 3 timers tidsbegrænsning i dagtimerne på hverdage fra 08-19.  
• Licens til zonen er gratis for beboere med bil/motorcykel og med adresse inden for zonen. Der kan udstedes maks. 1 licens pr. person over 18 år i husstanden. 
• Virksomheder med adresse i zonen kan få licenser til rene erhvervskøretøjer, der er tilknyttet virksomheden. 
• Alle andre end beboere og erhvervskøretøjer med licens, er underlagt tidsbegrænsningen. Der kan ikke udstedes gæstebilletter e.l. 

Zonen etableres i den udstrækning, der er foreslået af forvaltningen, medmindre høringssvar giver anledning til mindre ændringer, og vil træde i kraft ved årsskiftet 2018/2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer de indkomne høringssvar i august. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

 

 

Beslutning

Michael Fjeldsøe foreslog følgende tilføjelse til høringssvaret:

"Lokaludvalget ønsker, at Parkering København går i dialog med lokaludvalget om en samlet løsning og at der bliver givet tid til en ordentlig borgerdialog før der træffes beslutning om yderligere p-zoner i Valby."

Lokaludvalget satte det fremsendte forslag til afstemning.

For at gennemføre det fremlagte forslag stemte 0.

For at afvise det fremlagte forslag stemte 12: Michael Fjeldsøe, Lillian Stark, Grethe Mørk, Benjamin Friis, Henrik Palsmar, Erhard Nielsen, Tommy Jensen, Stefan Emkjær, Driss el Mekki, Birgit Meisel, Jens Juul, Emmanuelle Kortholm. 

Hverken for eller imod stemte 2: Kirsten Henriksen, Herbert Pinto

 Hanne Skovsgaard og Lene Eiberg Becker var inhabile og forlod rummet under behandlingen af dette punkt

Det samlede høringssvar inkl. tilføjelsen og resultatet af afstemningen blev herefter vedtaget.