4. Intern høring Kommuneplanstrategi (2018-0153455)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. forslag til Kommuneplanstrategi 2018 - Verdensby for Alle

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har fået forslag til Kommuneplansstrategi 2018 i intern høring. Kommuneplansstrategien er visionerne og principperne, der ligger til grund for kommuneplanen, der er det overordnede planlægningsværktøj for byudviklingen de næste fire år.  Det forventes, at processen bliver som følgende: Kommuneplansstrategi i intern høring frem til 19. juni. Forslag til Kommuneplansstrategi 2018 drøftes i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i august/september 2018 og sendes i offentlig høring i otte uger i efteråret 2018. I begyndelsen af 2019 forventes det at Kommuneplansstrategien 2018 vedtages. Derefter begynder processen vedr. Kommuneplanen, der forventes endelig vedtaget i slutningen af 2019.

Valby Lokaludvalg har, i lighed med øvrige lokaludvalg samt fagforvaltningerne, strategien i intern høring nu og vil ligeledes få den i offentlig høring i efteråret.

Forslag til Kommuneplanstrategien kan ses via Valby Lokaludvalgs hjemmeside 

Kommuneplanstrategien har været behandlet i alle underudvalg. Det er der kommet følgende udkast til høringssvar ud af.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager og drøfter høringssvar

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt. Det redigeres ofr formændene for de fire fagudvalg bemyndiges til at godkende den endelige version.