8. Naboorientering vedr. Gl. Køge Landevej 71-73/Følager 5 (2018-0154782)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager svar på naboorientering vedr. Gammel Køge Landevej 71-73/Følager 5

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget Naboorientering - afvigelse af principiel bebyggelsesplan, herunder nedrivning af kulturhistorisk bevaringsværdig bygning, i forbindelse med opførelse af hotel, restaurant og dagligvarebutik mv. Gl. Køge Landevej 71-73, Følager 5, Valby.

Zeso Architects og Artha Følager har præsenteret ønske om en bebyggelse på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Følager. Det ansøgte projekt afviger fra lokalplanen, idet der ønskes tilladelse til at nedrive en bygning, der er beskrevet som bevaringsværdig i lokalplanen. Ønsket er begrundet i, at bygningen er vanskelig at indarbejde i nyt projekt på grunden, samt en problematik omkring forurenet grund under og omkring bygningen.

Derudover følger projektet lokalplanens intentioner. Projektet er beskrevet i bilagsmaterialet.

By&Trafik udvalget fik på møde i februar præsenteret det ønskede byggeri og havde en dialog med bygherren. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt