12. Lokalpuljen (2018-0152817)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 23 ansøgninger. En ansøgning er trukket tilbage og skal derfor ikke behandles. De resterende 22 ansøgninger er:

 1. Peter Dyreborg: Slam poetry show og lancering af sæsonprogram - Valby Kulturdage
 2. Trine Madsen - Musashi Shotokan Karate-Do Leje af telt under kulturdagene.
 3. Nima Alijani - T.H. Bar. T.H. Bar på Valby Kulturdage
 4. Pernille Piepgrass - Helle Søndergård Postbazarens Scene - Valby Kulturdage
 5. Mette Sommer Valby Kulturdage - Den anden ende
 6. Jan Gylling – Møllecafeen Oldies musiktelt på Valby Kulturdage
 7. Laura Kamis Wrang - Fortæller Salonen '3-2-1 Fortæl'
 8. Alex Hansen - Valby Skakklub Simultan på Valby Langgade med Stormester i skak
 9. Hannetove Hæklund - Kulturcaféen / Netværk for ældre - Kulturcaféen på Valby Kulturdage
 10. Hanna Permin - Yoga med Vinger - Yoga på Tingstedet
 11. Marie Budtz Andersen - Borgerretshjælpen: Oplysning om uddannelse og beskæftigelse til etniske minoritets familier med et juridisk og psykologisk lys
 12. Robert Celler - Casa Latinoamericana: Copenhagen Jazz Festival i Valby (Latin Jazz)
 13. Nicolai Boysen – Ungdomsbureauet: Ungdommens Folkemøde
 14. Ida Haddad – Fællesskaberne Sjælør Helhedsplan: Kursushæfte til naboskabsuddannelse
 15. Lasse Skov Laursen - Fællesskabernes årskonference
 16. Jens Rødgaard Ålholm Skoles teateropsætning - Den blå kuffert
 17. Patrick Bervig Kjær Pap og Knap - Spilfestival
 18. Morten Kaplers – AFUK Festivitas og Natcabaret
 19. Tinka Sonne - Foreningen Nordic Tech Playground - Fremtidens teknologiske betydning for vores liv og lokalsamfund
 20. Mille Holm - Områdefornyelsen Kulbanekvarteret m.fl. Danmarks Internationale Gadeteaterfestival i Valby
 21. Karen Dyhr Pedersen - Boldklubben HellasPannabane (multifodboldbane)
 22. Benjamin Friis - Kulturfest Kulbaneparken

Peter Dyreborg: Slam poetry show og lancering af sæsonprogram - Valby Kulturdage

Projektet går ud på at afholde et slam poetry show med fire-fem erfarne optrædende på cirka 30-45 minutter, og bidrage til Valby Kulturdage, samt afholde en uformel reception, hvor ansøger lancerer sæsonprogrammet for poetry slam i Valby Kulturhus. Receptionsformen er valgt, så vores stampublikum kan komme forbi, og ud over at opleve showet kan møde og tale med slammerne i en uformel ramme, og hvor publikum samtidig kan få trykt PR-materiale om den kommende sæson. Formålet er også, at nye publikummer og andre Valbyborgere kan kigge forbi. Dét, at interesserede kan gå frem og tilbage, er valgt på baggrund af ansøgers tidligere erfaringer med deltagelse i kulturdagene, og hvor det vurderes at netop det uformelle passer godt. Valbys poetry slam-miljø er det største i Danmark, og poetry slam er ét af de mest populære faste, litterære arrangementer i Københavns Kommune, og som bidrager væsentligt til Valbys kulturliv gennem hele året.

Budget: 8. – 10.000kr.
Ansøgt beløb: 5.000kr.

Poetry slam i Valby har tidligere flere gange opnået støtte fra Valby Lokaludvalg, bl.a. til KBH-mesterskabet i poetry slam, samt til et arrangement under Ungdommens Folkemøde i 2017, som blev afholdt i Søndermarken. I 2018 har lokaludvalget støttet ansøger med 6.000 kr.
til et kommende arrangement under Ungdommens Folkemøde. I 2018 ansøges der ikke om støtte fra Lokalpuljen til KBHmesterskabet, da dette ikke afvikles pga. DM, ligesom der ikke søges
om støtte fra Lokalpuljen til flere kommende projekter. Der søges ejheller til andre projekter under Kulturdagepuljen end nærværende ansøgning.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Trine Madsen - Musashi Shotokan Karate-Do Leje af telt under kulturdagene

Formål med projektet:
Er at skabe fokus på sportsgrenen og klubben. Vi er en lille klub der har eksisteret i Valby siden 1995, og nu kæmper for overlevelse.
Mål og succeskriterier: At øge opmærksomheden på sporten og på klubben. Øge medlemstallet på både børne og voksen hold. Mange interesserede besøgende, som viser interesse for sporten og det at dyrke det i en lille hyggelig klub.
Den ene halvdel af teltet står forældreforeningen for. Her sælges pølser, brød, kager og drikkelse. Alt overskud fra salget går direkte til klubbens forældreforening. bl.a. til hjælp til de trængte familier i klubben, med hjælp til kontingent, udstyr og stævnegebyrer. Herudover arrangeres der sociale arrangementer for klubbens børn og deres forældre.
Den anden halvdel, står instruktørerne i klubben for. Her kan man få lov til at sparke og slå på puder og høre om karatens og klubbens historie.

Budget: 3.500 kr.
Ansøgt beløb: 3.500 kr.

Projektet fik bevilget 3.500 kr. sidste år til samme formål.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Nima Alijani - T.H. Bar. T.H. Bar på Valby Kulturdage

TH sætter endnu engang et kæmpe setup med borde/bænke, lys, anlæg og et stærkt musikprogram. Vi er allerede nu i kontakt med flere kunstner. I år har vi følgende hovednavne, som vi forhandler med, Mads Langer, Isam B, KaKa eller Marie Key.
Sidste år lukker vi Kulturdagene af med en Dj, hvilket også er planen i år.

Budget: 51.200
Ansøgt beløb: 34.200

T.H. Bar fik i 2015 8.500kr.,  og 25.000 kr. i både 2016 og 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Pernille Piepgrass - Helle Søndergård Postbazarens Scene - Valby Kulturdage

Formål med projektet:
Skabe nogle kulturelle oplevelser og skabe god stemning til alle der deltager. Skabe sammenhold til borgerne i Valby.
Mål og succeskriterier:
Vores mål er at få en god kontakt til borgerne i Valby, samt sørge for en god stemning.
Vi vil måle succesen ved den feedback vi får tilbage fra borgerne i Valby. De fleste handler i de butikker, der deltager i dette projekt.

Alle butikkerne fra Valby langgade 86 til Valby langgade 73 vil opstille borde ude på gaden, hvor der vil være forskellige aktiviteter, mad og drikke, underholdning for alle. Der vil blandt andet være en scene med masser af musik og optrædende.

Budget: 90.000 kr.
Ansøgt beløb: 60.000 kr.

Der blev støttet med 15.000 kr. i 2105, med 30.000 kr. i 2016 og med 25.500 kr. i 2017 til en scene samme sted.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget imødekommer ansøgningen med 30.000 kr. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger.

Mette Sommer Valby Kulturdage - Den anden ende

Formål med projektet: At skabe liv og glæde under kulturdagene. Hygge og samvær på tværs af generationer og sociale klasser. At bidrage til fest i den anden ende af gaden, Og folk for en god oplevelse. Valby (den anden ende) sørger for kulturel underholdning af forskellige genrer og forskellige nationaliteter fredag og lørdag på scenen.

Der blev støttet med 11.500,- i 2017 til en scene i den ende.

Budget: 25.000 kr.
Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget imødekommer ansøgningen med 10.000 kr. Støtten ydes på betingelse af, at styregruppen for Valby Kulturdage beslutter, at området kommer til at indgå i kulturdagene, samt at der kommer et detaljeret program. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Jan Gylling – Møllecafeen Oldies musiktelt på Valby Kulturdage

Musiktelt opstillet på Tingstedet ved Skolegade i forbindelse med ølvogn fra Møllecaféen. Samme sted som de tre foregående år.

Budget: 20.- 23.000 kr.
Ansøgt beløb: 15.000 kr.

Projektet blev støttet med 15.000 kr. i 2015 og med 10.000 kr. i hhv. 2016 og 2017.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget imødekommer ansøgningen med 10.000 kr. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Laura Kamis Wrang - Fortæller Salonen '3-2-1 Fortæl'

Fortæller Salonen er et kulturelt tilbud til Valby Kulturdage.
To skuespillere med 30 års erfaring byder ind med fortællerens formidlings værktøjer til, hvordan man skaber og formidler sin egen historie som en fortælling. I mødet med de sociale mediers perfekte og uopnåelige verdener, kan man ofte føle sig fremmedgjort. Vi ønsker at give folk i forskellige aldersgrupper mod til at tro på, at de historier som opstår, ud fra det vi oplever i vores hverdag, har stor værdi og kan skabe glæde, når de deles med andre i virkelighedens verden.
På Valby Langgade 66 i Ricco´s kaffebars hyggelige førstesal, byder vi på te, kaffe og en kage til de tre saloner. Hver salon er specielt skræddersyet til de tre forskellige målgrupper af max 30 personer. Gennem fortællinger og øvelser får publikum mulighed for at få nye vinkler på hvordan de kan skabe deres egne historier.
Podcast skabes efterfølgende til lokal radio 90,4 og Radio Bella.

Budget: 26.800 kr.
Ansøgt beløb: 18.200 kr.

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet projektet.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget imødekommer ansøgningen med 10.000 kr. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Alex Hansen - Valby Skakklub Simultan på Valby Langgade med Stormester i skak

Simultan med stærk dansk stormester i skak for op til 20 deltagere, på Valby Langgade.
Budget: 4.000 kr.
Ansøgt beløb: 3.000 kr.

Projektet er blevet støttet med 2.000 kr. i 2015 og med 3.000 kr. i både 2016 og 2017.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Hannetove Hæklund - Kulturcaféen / Netværk for ældre - Kulturcaféen på Valby Kulturdage

Kulturcafe’ens Telt forvandles til ” Cirkus Telt” som åbener begge dage med sjov/ spas / linedans / spil og underholdning - optræden med klovne og Sing A long musikere! Vil du være klovn for en dag så mød op og ha’ det sjovt – vi vil motivere andre til at være frivillige og hygge om ældre/ unge & børn - så der bliver morskab og sang og dans*
Teltet skal fyldes med smil / spøg og masser a grin - alle kan være med kun fantasien stiller grænsen - men med sang & musik og underholdning kan alle få nogle hyggelige timer sammen i teltet og udenfor telte! Kom og leg - spil dåsekast/ ringspil / vær’ mavedanser/ den sjove klovn / kan du trylle eller spille på trumpet osv. - Så kom op på vor lille scene - det er dig som bestemmer for scenen er din!
Boder m/ bamser - få malet et sjovt klovne ansigt - tegn et ”Cirkus billed” og hverdag bliver der trukket en præmie! AftenBanko og optræden m/ LIVE koncert. Der vil være Kaffe/ te & hjemmebag og få en snak m/ FESSER om Kulturcafe’en som næsten er 20 år & at: her er der altid plads til en til og en til…
Budget: 25.000 kr.
Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Projektet er blevet støttet med 10.000 kr. i 2016 og med 15.000 kr. i 2017 til deltagelse i Valby Kulturdage. Derudover har ansøger fået støtte til en række andre projekter.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget imødekommer ansøgningen med 8.000 kr. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Yoga på Tingstedet. Yoga med vinger ved Hanna Permin. 31. august – 1. september

Der afholdes 3 gratis yogatimer henholdsvis fredag kl 16, lørdag kl 10 og 15. De undervises af Hanna Permin. Alle kan være med uanset erfaring. På hvert hold er der plads til 10 deltagere. Efter timen er der sunde snacks og the samt mulighed for at stille spørgsmål.
Mål og succeskriterier:
- 3 fulde hold
- glade deltagere
- valbyborgere mødes på tværs
- flere får øje på at yoga øger velvære, at det ikke er svært, at alle kan deltage og at det ikke er spor “mystisk”.

Budget: 10.300 kr.
Ansøgt beløb: 5.300 kr.

Projektet har ikke tidligere fået støtte.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Marie Budtz Andersen - Borgerretshjælpen: Oplysning om uddannelse og beskæftigelse til etniske minoritets familier med et juridisk og psykologisk lys

Formålet med arrangementet er at skabe stærke familier, som har viden om de samfundsmæssige/juridiske pligter og rettigheder i forbindelse med beskæftigelse- og uddannelsessystemet samt den praktiske opdragelse af børn ud fra anerkendte psykologiske metoder med et fokus på, hvordan forældre bedst muligt kan støtte og vejlede deres børn, i overgangen til voksenlivet. Dette gøres ved at bibringe deltagerne (hovedsagligt familier med etnisk minoritetsbaggrund) viden herom med oplæg, der varetages af personer med psykolog- og juridisk baggrund.
Arrangementet er opdelt således at der først vil være et oplæg om de juridiske og samfundsmæssige forhold hvad angår uddannelser og beskæftigelse; grundlæggende ret og pligt samt viden om relevante myndigheder. Derefter holder cand. psyk. Basim Osman, der selv har somalisk baggrund, et oplæg om børneopdragelse og psykologiske metoder til at støtte og vejlede børn/unge samt metoder til de udfordringer som familier med etnisk som familier med etnisk minoritetsbaggrund kan opleve.
Borgerretshjælpen har været til stede i Valby med sin retshjælp og sociale indsatser de seneste 5 år, og har dermed den fornødne viden og erfaring med målgruppen i og Københavns Kommune Valby Lokaludvalg

Budget: 7.000 kr.
Ansøgt beløb: 7.000 kr

Ansøger har bekræftet, at aktiviteten først finder sted efter d. 13. juni.

Projektet fik 7000 kr. i 2017 til et tilsvarende arrangement.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Copenhagen Jazz Festival i Valby (Latin Jazz) 15. juli. Robert Celler - Casa Latinoamericana

En vigtig del af vores kulturelle og sociale profil er netop musikken. Den er allerede og vil årene frem hav en styrket fokus, da den netop på tværs af aldersgrupper, landespredning ift. til det sydamerikanske og det danske kan fungere som et samlingspunkt. Hvor der musik opstår samhørighed og glæde. Som et nyt offentligt spillested under Copenhagen Jazz Festival ønsker vi som latinamerikansk kulturhus at forene det latinamerikanske med jazzverdenen og derfor har vi udarbejdet et spændende program med udelukkende latinjazz på repertoiret. Artisterne på programmet er velkendte musikere fra det danske jazz- og latinmusikmiljø.

Budget: 74.575 kr.
Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Ansøger fik 12.000 kr. i 2016 til sommerjazz og har fået 20.000kr. til vinterjazz i 2018.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Nicolai Boysen – Ungdomsbureauet: Ungdommens Folkemøde, 8. september

Den 6.-8. september 2018 udgør scener, stadepladser og workshops for tredje år i træk rammerne for Danmarks største demokratifestival for unge. Her samler vi et væld af interesseorganisationer, græsrødder, politikere, beslutningstagere og repræsentanter fra erhvervslivet til dialog i øjenhøjde med unge og til gensidig inspiration. Dialogen sker dels i stadepladserne og dels i et workshopformat, hvor organisationer faciliterer workshops med større grupper af unge, der i fællesskab udpeger samfundsrelevante problemstillinger og udarbejder løsningsforslag. Samtidigt vil meningsdannere og unge provokere, inspirere og sætte nye tanker i gang hos deltagerne på vores tre scener, Store Scene, Lille Scene og Hemmelig Scene. Desuden opstår der møder ungdommen imellem gennem aktiviteter rundt omkring på pladsen.
Ved at skabe en demokratifestival for unge, vil vi inspirere den danske ungdom til at gøre sig sit samfundsansvar bevidst, tage verden på sine skuldre og styrke den danske ungdoms demokratiske selvtillid – til inspiration for resten af verden!
Budget: 4.812.672,00 kr.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Projektet har ikke tidligere fået direkte støtte.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen afvises på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Ida Haddad – Fællesskaberne Sjælør Helhedsplan: Kursushæfte til naboskabsuddannelse

Vi søger tilskud til udarbejdelse af en kursusbog, som bliver udleveret i forbindelse med afholdelsen af et projektstyringskursus kaldt Naboskabsuddannelse, som den boligsociale helhedsplan planlægger at afholde i september 2018. Naboskabsuddannelsen er et kursusforløb som tilbydes beboerne i de almene boligområder indenfor helhedsplanens område. Kurset skal give beboerne redskaber til bedre at kunne samarbejde og planlægge aktiviteter og mindre projekter, som styrker trygheden og trivslen i boligområderne. Naboskabsuddannelsen har været afholdt en gang tidligere i 2017 med stor succes i forhold til efterfølgende at få flere beboerdrevne aktiviteter op at stå.
Erfaringen fra sidste år viser dog, at det kunne være en stor hjælp at de mange skabeloner og andre grafiske oversigter over temaer på uddannelsen blev samlet i en lille bog, som deltagerne efterfølgende kan bruge i deres projekter og aktiviteter. Bogen kunne samtidig blive tilgængelig for andre beboere i helhedsplanens område, som ikke deltager på kurset, men som der kunne være interesseret i at gøre brug af redskaberne fra kurset.

Budget: 65.000kr.
Ansøgt beløb: 15.000kr.

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet projektet.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen afvises på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Lasse Skov Laursen - Fællesskabernes årskonference, 19. august

Beboere fra Sjælør-bebyggelsen i Valby og Händelsvej-området og Frederiks-holmkarréerne i Kgs. Enghave inviteres til Fællesskabernes årskonference. Her vil boligsociale medarbejdere, lokale aktører og frivillige beboere præsentere udvalgte projekter med fokus på at oplyse om det lokale boligsociale arbejde, men også for at fejre de positive initiativer, der er i områderne.
Til arrangementet prioriteres styrkelse af de sociale relationer højt, hvorfor der vil være fællesspisning og underholdning.
Sideløbende med arrangementet i Pavillonen for voksne (og ældre børn) vil der være aktiviteter for børn på udearealer og/eller i fritidsklubben Rubinen. En del af aktiviteterne vil have fokus på inddragelse i forhold til de boligsociale aktiviteter.
Inden arrangementet husstandsomdeles invitation til årskonferencen.

Budget: 50.000kr.
Ansøgt beløb: 15.000kr.

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet projektet.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget imødekommer ansøgningen med 10.000 kr. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Jens Rødgaard Ålholm Skoles teateropsætning - Den blå kuffert, 14. og 15, juni

Ålholm Skole søger 25.000 kr. af Valby Lokaludvalg som støtte til skolens teateropsætning af stykket ”Den blå kuffert”. I år gør vi det i splinter nye lokaler. Skolen har været gennem en stor renovation, og projektet her skal være med til at fejre, at vi endelig har vores skole igen og at vi kan samles i samme bygning alle 600 elever igen.
Det er 10. år i træk, at skolen sætter et stort teaterstykke op og vi har gennem årene oplevet en stigende bedre kontakt til bydelen og lokalsamfundet gennem projektet. Teaterstykket er netop med til at sammenkæde forskellige institutioner i området og samtidig kan vi profilere os selv som en god og synlig folkeskole i lokalsamfundet. I 6 uger i maj og juni arbejder skolens 6. klasser med at opsætte teaterstykket, og al almindelig undervisning er sløjfet til fordel for dans, sang, kostume-syning, kulisseproduktion og skuespil. De sidste år har skolen haft stor succes med at invitere lokale børnehaver og beboere fra vores nabo-boligkompleks Valby Holm over på skolen og se stykket. Vi har i år også tænkt os at invitere både børnehaver, klubber og folk fra ældreboliger i området over og se opførelsen. Skolen lægger selv ekstra lærerressourcer og alle øvrige udgifter, dvs. ca. 55.000 kr. Vi har kun søgt støtte hos Valby Lokaludvalg

Budget: 80.000kr.
Ansøgt beløb: 25.000kr.

Projektet er blevet støttet med 25.000 kr. i 2015 og 2016.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Patrick Bervig Kjær Pap og Knap - Spilfestival, 25. august

Vi vil lave en spilfestival for digitale og analoge spil. Vi ved at der er mange fans af de forskellige spilmedier og genre spredt over hele Danmark, og nu vil vi forene dem under ét tag, hvor alle kan dele deres passion både med indædte fans og nysgerrige entusiaster!
Vi vil give noget for alle, både dem der søger hård konkurrence, og dem der forsigtigt bevæger sig ind på nyt territorium. Vi vil kunne stå med åbne arme og introducere alle til et fantastisk fællesskab med masser af positiv energi og sammenhold.

Budget: 26.000 kr.
Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Projektet er ikke tidligere blevet støttet.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Morten Kaplers – AFUK Festivitas og Natcabaret, 21. - 23. juni

Unge, voksne og ældre fra lokalområdet inviteres til 2 dage og 1 nat, fyldt med nycirkusoptræden, teater, udstillinger, sanselige indtryk, sang, underholdning, skate-show, deltagelse i workshops og meget mere.
AFUK Festivitas produceres af Ørkenfortets medlemmer og AFUK's elever og programmet suppleres med de gamle elever og venner af huset fra nycirkus, performance- og teaterverdenen, som kommer til Danmark for at medvirke.
Sidste år var 2000 publikum igennem til Festivitas – og Natcabareten plejer at tiltrække et så stort antal publikum – at vi spiller for fulde huse.
Publikum vil i løbet af de 2 dage bl.a. kunne deltage i workshops, se film, opleve events og opleve Artistliniens optræde, samt forestillinger af og med kulturpiloterne & performholdet. Udstillinger ved Idé & Design, Projektatelieret og andre inviterede kunstnere. Madværkstedet vil i løbet af Festivitasen forkæle publikum med diverse lækre retter, komponeret specielt til begivenheden.

Budget: 369.000 kr.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Projektet er ikke tidligere blevet støttet.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget afviser ansøgningen med den begrundelse, at projektet ikke er Valby-relateret nok.

Tinka Sonne - Foreningen Nordic Tech Playground - Fremtidens teknologiske betydning for vores liv og lokalsamfund. August/september

Den teknologiske udvikling kan virke overvældende, men teknologi kan løse hverdagsproblemer. Trafik og klimaforhold har både praktiske og sundhedsmæssige konsekvenser. Borgerrettigheder ændres på grund af teknologiske muligheder. Derfor planlægger vi borgerinddragende arrangementer med repræsentanter fra teknologivirksomheder og eksperter i teknologisk innovation.

Radikal innovation – sådan skaber vi fremtidens Valby
Hvordan bliver gode ideer og visioner til virkelighed? Ved tidligere innovationschef på Coloplast, Erik Micheelsen

Samtalesalon – hvad kan du gøre for din by?
Kloge hoveder og inspirerende iværksættere inviterer borgerne til at bruge deres handlekraft og evner til gavn for lokalområdet.

Klima & trafik
Hvordan håndterer vi klima- og miljøudfordringerne i Valby? Hvordan kan vi som lokalt fællesskab bidrage til løsninger?
Teknologi på teknologiens eller menneskers betingelser?
Teknologien stiller os mere end nogensinde i etiske dilemmaer og kræver, at vi tager stilling til, hvilke spilleregler vi ønsker.

Big data
Virksomheder som Facebook og Google indsamler enorme mængder af data. Oplysninger om familieliv, forbrugsvaner og værdimæssige overbevisninger sælges hver dag på et uoverskueligt og uigennemsigtigt marked. Hvordan skal – og kan – vi som borgere påvirke udviklingen?

Budget: 34.550 kr.
Ansøgt beløb: 21.300 kr.

Projektet er ikke tidligere blevet støttet.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen afvises på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Mille Holm - Områdefornyelsen Kulbanekvarteret m.fl. Danmarks Internationale Gadeteaterfestival i Valby. Søndag d. 19. august og søndag d. 26. august

Projektet består af forestillinger i forbindelse med Danmarks Internationale Gadeteaterfestival. Forestillingerne gennemføres i Kulbanekvarteret og Folehaven.
Søndag d. 19. august spilles følgende forestillinger:
Forestillingen Join the Parade: En akrobatpige danser på en gigantisk bold imens en 2,5m høj dukkemand følger hende. En frivillige kører med musik efter hende.
Forestillingen Gåseparade: En flok af gæs følger efter et orkester og ja – med rytme! Publikum kan besøge dyrene i pauserne.
Forestillingen Hathi: En orange bunke på hjørnet forvandles til en kæmpestor elefant. Publikum kan hjælpe med at samle den. Efter samlingen kommer tre indiske dukkefører og styre elefanten.
Søndag d. 26. august spilles følgende forestilling:
Forestillingen KIKIRISTAN
Et fantastisk musikband fra Frankrig som har et repertoire med inspiration fra Mellemøsten og Nordafrika. De har stor erfaring med at interagere med publikum.

Budget: 65.000 kr.
Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Projektet er ikke tidligere blevet støttet i denne form. Valby Lokaludvalg indkøbte i samarbejde med Kultur V sidste år Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Valby Kulturdage, og har tidligere støttet et projekt under Områdefornyelsen Kulbanekvarteret.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Karen Dyhr Pedersen - Boldklubben Hellas Pannabane (multifodboldbane)

Vi vil gerne hjælpe til med, at Valbys unge kommer ud og bruger deres kroppe – gerne sammen med vennerne på en sjov og aktiv måde.
Det er ikke altid, at man kan stille med et helt hold og spille på græsset. Med en panna-bane kan man spille to-og-to – eller lave små stævner.
Der findes ikke en Panne-bane i nærheden, og derfor vil vi gerne stille en til rådighed for både for klubbens medlemmer – men også for andre spillere, der kommer ned og bruger Parken.
Den skal derfor være solid – og det koster lidt ekstra. Derfor søger vi støtte hos Valby lokaludvalg.
Budget: 40.000 kr.
Ansøgt beløb: 25.000 kr.

Ansøger har ikke tidligere fået støtte til dette eller lignende projekter, men fik i 2016 30.000 kr. i støtte til at fejre fodboldklubbens 90 års fødselsdag.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget imødekommer ansøgningen.

Kulturfest Kulbaneparken. Ved Benjamin Friis - lokale ildsjæle, SURF Valby, aktive fra kulbanekvarters venner, Lykkebo klub, Fritidscenter Ydre Valby, Vigerslev kirke, Områdefornyelsen kulbanekvarteret. 11. august.

Igen i år afholder vi kulturfest i Vigerslev. Der vil dog være en stor ændring i forhold til sidste år, Vi kommer til at holde festen i og omkring Lykkebo Skole. Igen i år består arbejdsgruppen af engagerede ildsjæle der brænder for at give vores område den bedste oplevelse muligt.
Vi inviterer på dagen en række aktører til at gøre det hele lidt mere interessant bl.a. Landsforeningen Praktisk Økologi, der bl.a. har fokus på styrke bæredygtighed og mere liv i haven, vil stå for en workshop for børn og voksne, hvor man kan lære at lave frøbomber og urtesalt. Teatergruppen Batida kommer og spille en forestilling på omkring 45 min. Lydkollektivet Lydpol, vil komme og præsentere en ny lydvandring som tager udgangspunkt i historier fra Kulbanekvarteret. Igen i år vil Vigerslev Kirke stå for kaffe/kagetelt og pandekagebod. Fritidscenter Ydre Valby deltager med en række børne- og ungeaktiviteter, bl.a. en fodboldturnering. SURF Valby kommer til at stå for at koordinere en fællesspisning.

Budget: 87.000 kr.
Ansøgt beløb: 35.000 kr.

Projektet modtog 30.000 kr. i støtte i 2017.

Puljeudvalget indstiller at lokaludvalget imødekommer ansøgningen med 17.500 kr. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum. 

Løsning

 Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 525.100 kr. Der er indstillet for 273.500 kr.

Der er disponeret for 1.001.992 kr. og derfor pt. ca. 300.000 kr. tilbage i Lokalpuljen.
Lokaludvalget har øremærket 200.000 kr. til Kulturdagepuljen. Der er disponeret for 166.985 kr. af denne. Af de 273.500 kr. der er indstillet, kan de 119.000 kr. henføres til kulturdagene. Hvis indstillingerne bliver fulgt, vil der være brugt 285.985 kr. fra Lokalpuljen til Kulturdagene.
Før lokaludvalgets møde i august gennemgås både Lokalpuljen og den interne pulje med henblik på at lægge flere midler i Lokalpuljen.

 

Lokalpuljen 2018

Disponeret pr. 12. juni

indstillet pr. 12. juni

Rest hvis indstillingerne imødekommes

1.300.000,-

1.001.992,-

 

273.500,-

 

24.508,-

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med den ændring at Kulturfest Kulbaneparken bevilges støtte på kr. 25.000,-.

 

Herbert Pinto var inhabil og forlod lokalet under behandlingen af ansøgning fra Casa Latinoamericana.

Benjamin Friis var inhabil og forlod lokalet under behandlingen af ansøgninger fra Områdefornyelsen Kulbanekvarteret og Kulbaneparkens Venner.