7. Henvendelse vedr. undersøgelse af luftforureing (2019-0065087)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg vedtager opbakning til skrivelse

 

Problemstilling

Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg har fået udarbejdet en rapport om partikelforurening langs trafikerede veje i København.

Rapporten peger på en række udfordringer affødt af partikelforurening i København.

De to lokaludvalg har taget initiativ til at skrive et brev til en række borgmestre i København. Borgmestrene og borgere inviteres desuden til et debatmøde om emnet d. 9. april.

Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg spørger nu om de øvrige lokaludvalg vil bakke op om en sådan henvendelse.

Brev vedhæftes som bilag. Rapporten vedhæftes ikke dagsorden, men kan rekvireres efter aftale med sekretariatet

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager støtte til brev om partikelforurening

 

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg bakker op om skrivelsen og understreger yderligere at der bør være fokus på dieseltog og krydstogtsskibe.