2. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Fraværende med afbud:
Michael Fjeldsøe (Lene Hansen deltog), Lars Brandt (Osvald Berg deltog), Andreas Funch, Stefan Emkjær.

Fraværende uden afbud:
Flemming Henrik Jørgensen, Søren Roed