4. Høring af ny ældrepolitik for Københavns Kommune '19-'22 (2019-0063858)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. ny ældrepolitik for Københavns Kommune '19-'22.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har skrevet et udkast til en ny ældrepolitik for Københavns Kommune, som skal gælde fra 2019-2022. Udkastet er skrevet under tre hovedbudskaber:

Frihed, Tryghed og Fællesskaber

Det er de tre værdier, som skal være pejlemærker for den nye ældrepolitik i Københavns Kommune. En politik, som skal favne alle ældre københavnere – både dem, der har behov for meget støtte og pleje fra kommunen, og dem, som klarer hverdagen uden hjælp. Men ældrepolitikken handler også om at skabe fællesskaber, som skal være med til at skabe rammerne for det gode ældreliv i København.

Et Helt Liv har på udvalgsmøde den 5. februar og den 26. februar drøftet udkastet til den ny ældrepolitik. Drøftelsen er blevet til det vedlagte høringssvarudkast.

Se høringsmaterialet via Bliv Hørt

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvaret.

Videre Proces

Høringsfrist er den 17. marts 2019. Høringssvar vil indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets endelige behandling af ældrepolitikken den 25. april.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med redaktionelle ændringer.