12. Meddelelser

Sagsfremstilling

Borgermøde om ny skole på Torveporten

D. 25. februar afholdtes borgermøde om ny skole på Torveporten. Der deltog i alt knap 100 personer. Der var en god dialog om skolestruktur og mulighederne for ny skole.

Minikonference om Kultur- og Musikskoler

D. 5. marts afholdtes mini konference om Kultur- og Musikskoler. Der deltog knap 40 personer og der var en livlig debat og god underholdning.

Erhvervsnetværk

Der blev afholdt møde i Valby Erhvervsnetværk d. 7. marts. Møderne afholdes hver anden måned.

Repaircafe

Næste repair cafe i Copenhagen FabLab er torsdag d. 14. marts.

Møde med aftenskoler

Kultur- og fritidsudvalget afholder møde med aftenskolerne d. 19. marts.

Beslutning

Der var følgende meddelelser på mødet:

Klimafestival
Klimafestivalen i maj vokser hele tiden.