8. Afsættelse af midler til visualisering af gang- og cykelbro mellem FL Smidth grunden og Grønttorvet (2019-0065305)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg afsætter kr. 20.000,- af de interne puljemidler til visualisering af ny gang- og cykelbro mellem Fl Smidth grunden og Grønttorvet

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i flere år udtalt behovet for en gang- og cykelbro mellem FL Smidth området og Grønttorvet. Forbindelsen er også tegnet ind på Teknik- og Miljøforvaltningens kort over ønskede forbindelser.

Behovet for forbindelsen aktualiseres af, at der nu planlægges en skole på Torveporten.

Forbindelsen er en central del af at binde Valby idrætspark, folehaven og grønttorvet sammen med Valby Have og det centrale Valby.

I foråret 2018 arbejdede Teknik- og Miljøforvaltningen med analyser af opland og estimering af antal brugere af forbindelsen. Der blev dog ikke i budget 2019 afsat midler til en planlægningsbevilling. Forbindelsen er selvfølgelig vanskeliggjort af at skulle enten over eller under jernbanen og vil derfor kræve en helt særlig løsning.

Der er i forbindelse med udvikling af FL Smidth området og Grønttorvet lavet udbygningsaftaler, der gør at grundejere har forpligtet sig til at medfinansiere forbindelsen. Nogle af disse aftaler står til at udløbe i de kommende år.

Det medvirker også til at det er aktuelt at sætte fokus på forbindelsen.

For at kunne skabe opmærksomhed på ønsket både politisk og i pressen foreslås det at få lavet en visualisering, der kan vise, hvordan en forbindelse kunne se ud.

Løsning

Valby Lokaludvalg afsætter kr. 20.000,- af de interne puljemidler til at få tegnet en visualisering af en mulig forbindelse

 

Økonomi

Tabellen viser økonomien for den interne pulje, hvis det indstillede beløb bevilges

 

Pulje

Disponeret per 12. marts

Indstillet 12. marts

Resterende pulje

900.000

721.282

20.000

158.718

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt