10. Statistik for lokalpuljen 2. halvår 2018 (2019-0064430)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og tager statistikken over fordeling af puljemidler i 2018 til efterretning.

Problemstilling

Der bliver orienteret mundtligt på mødet.

Løsning

Lokaludvalg drøfter og tager statistikken over fordeling af puljemidler i 2018 til efterretning.

 

Beslutning

Jo Sestoft præsenterede statistikken for 2018