11. Lokalpuljen (2019-0061699)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

 Lokaludvalget har modtaget fire  ansøgninger. Ansøgningerne er:

  1. ISA Folehaven 

  2. Murda Twinz Getdown vol. 4.

  3. Summer Jazz ‘19 

  4. Dragedag i Valbyparken 

 

ISA Folehaven - Af Kirsebærhaven Skole, Fritidshjemmet Rumraketten, SURF Valby, Tryghedspartnerskabet i Folehaven
Aktiviteten 
Idræt og Samvær (ISA) er et tilbud til foreningsløse børn og unge i udsat by. ISA giver dem mulighed for at dyrke foreningsidræt en dag om ugen på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden. ISA har vist sig at være en effektiv brobygger til det etablerede foreningsliv og derved have en stor integrationsfremmende effekt.  

 Arrangørerne 
Med afsæt i en analyse af mulighederne for mere idræts- og foreningsliv målrettet de unge i Folehaven, er ISA et af de initiativer, der startes op. Flere af Folehavens centrale aktører er gået sammen i et samarbejde om ISA Folehaven. Herunder Kirsebærhavens skole, Fritidshjemmet Rumraketten, den boligsociale helhedsplan SURF Valby og Tryghedspartnerskabet i Folehaven. 

Formål med aktiviteten 
Opbygningen af ISA har vist sig at være en god metode til at få børn og unge i udsatte byområde engageret i idræts- og foreningsliv og derved styrke deres generelle muligheder senere i livet. Man ved, at særligt de unge i Folehaven er en kilde til den høje oplevelse af utryghed i området (målt på politiets tryghedsbarometer) og at området derfor befinder sig i risiko for at komme på ghetto-listen. ISA er et at de igangsatte initiativer til at modvirke denne udvikling. 

Målgruppe 
Målgruppen er børn og unge på Kirsebærhavens skole. 

Samarbejdspartnere 
ISA Folehaven er forankret på Kirsebærhavens skole og samarbejder med Fritidshjemmet Rumraketten, Idrætsprojektet, Lokale idrætsforeninger, SURF Valby, Valby Games og de andre ISA skoler i København (Ellebjerg skole, Tingbjerg skole, Lergravsparkens skole) 

 Annoncering 
ISA annonceres bredt i lokalområdet. Dertil ansættes en ISA koordinator, der støtter op om tilmelding af børn fra udsatte familier. 

Budget: 224.615  kr. Ansøgt: 50.000 kr. 
Ansøger har ikke søgt før. 
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommesDet understreges, at det er til en opstart og der skal ikke forventes løbende støtte

Murda Twinz Getdown vol. 4. -Af Andreas Funch Nielsen -KraftWerket
Murda Twinz Getdown er en frivillig drevet non profit festival, som har et fokus på hardcore punk fra ind- og udland. Festivalen er i al sin levetid blevet afholdt i Valby Kulturhus og i UnderWerket. Vi ønsker at skabe en festival, som skal kunne tiltrække folk fra hele DK, Norden samt Tyskland og UK til Valby, hvilket vi har set de foregående år.  

Festivalen er med til at trække folk fra den ældre generation af punkmiljøet samt de nye unge, som oplever miljøet og musikken for første gang, hvilket gør at man får en helt speciel publikumssammensætning og stemning til selve festivalen.   

Budget: 145.000 kr. Ansøgt: 25.000 kr.  
Ansøger har tidligere modtaget midler fra lokalpuljen: 2018: 25.000 kr. 2017: 20.700 kr. 2014: 20.000 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes

Summer Jazz ‘19 -Af Cowbell + Benjamin Koppel 
Summer Jazz planlægges at blive afholdt d. 5.-14. juli 2019. Visionen er at bringe New York til København. New York, som eksponent for tværkulturelle møder, der går på tværs af genrer og generationer, nationaliteter og sprog og som altid arbejder på højest mulige kvalitetsniveau, baseret på netværk og kreativ nysgerrighed - for alle kunstnere på højeste niveau - også europæiske - har alle dage ønsket at prøve kræfter med og måle sig med New Yorks vibrerende og versatile scene.  

Budget: 520.000 kr.  Ansøgt: 62.500 kr
Ansøger har tidligere modtaget midler fra lokalpuljen: 2018: 25.000 kr. 2017: 50.000 kr. 2016: 50.000 kr. 2015: 50.000
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 35.000 kr. som følge af en prioritering af det økonomiske råderum.

Dragedag i Valbyparken -Af Barbara Belusa
Vi vil gerne afholde en dragedag i Valbyparken søndag d 28. april kl. 14-16 på det store grønne område ud mod vandet ved Tudsemindevej. Denne søndag eftermiddag kan alle valbyborgere og andre komme med deres egen drage eller låne en drage hos os (gratis) og sammen sætte drager op. Vi er en lille gruppe frivillige, som står for udlån og også hjælper med reparation af drager mm. Vi udlåner drager i ½ time ad gangen.  

Vi har skabt en fast tradition med dragedag i Valbyparken hvert år søndagen efter påske. Dragedagen er også en mulighed for at gøre mere opmærksom på Valbyparken og måske få flere til at bruge Valbyparken.  

Vi er 2 arrangører, Kathrine Collin Hagan (som står for Facebook-annoncering) og Barbara Belusa.  

Budget: 5.200 kr. Ansøgt:  5.200kr. 
Ansøger har tidligere modtaget midler fra lokalpuljen:  
2018: 4.500 kr., 2017: 20.700 kr., 2016: 9000 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 142.700 kr.  Puljeudvalget indstiller for 115.200 kr.

Pulje 2019

Disponeret per 12. februar

Indstillet 12. februar

Resterende pulje, hvis indstillingen imødekommes

1.376.000 kr. 546.182 kr. 115.200 kr. 714.618 kr.

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt