9. Afsættelse af midler til valgarrangement (2019-0063415)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg afsætter 15.000 kr. af den interne pulje til afholdelse af valgarrangement.

Problemstilling

Et Helt Liv (EHL) har på sine seneste møder drøftet, hvordan man kan oplyse om- samt højne valgdeltagelse blandt valbyborgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

EHL er nået frem til, at der er interesse for at gøre landspolitik mere vedkommende, blandt andet i de udsatte boligområder Akacieparken og Lukretiavej. Og der er behov for, så at sige at bringe demokratiet frem i lyset og vise, hvordan man bliver en del  af det demokratiske fællesskab. Det er helt aktuelt med det forestående folketingsvalg i kikkerten.

EHL vil derfor foreslå at arrangere et valgarrangement målrettet en nærmere defineret gruppe borgere, på deres præmisser, i samarbejde med nogle aktører, der har god føling med beboergrupper i de udsatte områder. For at sikre en høj deltagelse er målgruppen for arrangementet indsnævret til kvinder, idet der allerede findes tiltag som er i stand til at samle målgruppen.
Generelt så Valgdeltagelsen og vælgerne til Folketingsvalget 2015 (*side 25) således ud i Københavns Kommune. Og da Valby på mange parametre ligger helt gennemsnitligt for København, går vi ud fra, at det ligeledes er tilfældet for Folketingsvalget 2015:

Derfor vil EHL i samarbejde med Klubberne i Valby og Borgerretshjælpen i gang med at arrangere et valgarrangement målrettet den åbne gruppe "Valbykvinder i Centrum", lørdag den 27. april, hvortil repræsentanter for alle opstillingsberettigede partier vil blive inviteret til fællesspisning efterfulgt af debat om op til tre på forhånd besluttede emner, efterfulgt af dans.

Hvis valget er udskrevet den 27.april, vil EHL undersøge muligheden for at få en valgbil ud til at brevstemme fra.

Løsning

Valby Lokaludvalg afsætter 15.000 kr. til arrangementet.

Økonomi

Tabellen viser økonomien for den interne pulje, under forudsætning af vedtagelse af punktet  hvis det indstillede beløb bevilges:

Pulje

Disponeret per 12. marts

Indstillet 12. marts

Resterende pulje

900.000

741.282

15.000

143.718


Budget:

Udgift  Beløb

Mad til 80 personer a 75 kr.

Drikkevarer (sodavand, te, kaffe) og kage

Tolke

Pynt/ redskaber( eksempel store plancher, tuscher mm)

Buffer

 

I alt

    6000 kr.

    3000 kr.

    4000 kr.

    1500 kr.

      500 kr.

 

 15.000 kr.

Videre proces

I forhold til opfølgning vil EHL evaluere arrangementet og overveje, hvordan lignende arrangementer kan foldes ud til andre borgergrupper, og således få styrket det demokratiske engagement i bydelen.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede indstillingen.

Morten Melchiors, Konservative, udtalte, at han principielt ikke støtter kønsopdelte arrangementer.

 

Indstillingen blev godkendt

For stemte:

Emmanuelle Kortholm, Lene Hansen, Osvald Berg, Tommy Jensen, Driss el Mekki, Helene Liliendahl, Birgit Meisel, Kirsten Henriksen, Henrik Palsmar, Benjamin Friis, Grethe Mørk, Jens Juul.

Imod:

Dorthe Viborg, Lene Becker, Morten Melchiors, Niels Danhøj.

Undlader:

Henrik Christensen, Hanne Skovsgaard