6. Høring - Bettty Nansens allé - lokalplan 222 Frederiksberg (2019-0064833)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. lokalplan 222 - Betty Nansens Allé

 

Problemstilling

Frederiksberg Kommune har sendt lokalplan 222 - plejeboliger på Betty Nansens Allé i høring. I forbindelse med lokalplanen gives der mulighed for et hegn mellem et plejehjem på Betty Nansens Allé  og Carl Th. Dreyers Vej (Akacieparken)
Der har tidligere været dialog med Frederiksberg Kommune om udviklingen af området. Her blev det understreget, at det er vigtigt, at der er passage henover kommunegrænsen og igennem området.


Se vedlagte kortbilag.


Hele lokalplanen kan ses via Bliv Hørt

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 5. marts. Der er herefter udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar. udover høringssvaret vil By&Trafik bede om et møde med plankontoret i Frederiksberg Kommune.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt