3. Præsentation af projekt Community Drive v. Aalborg Universitet (2019-0064481)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

Problemstilling

Projekt Community Drive er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Københavns Kommune, der bl.a. handler om at skabe viden på tværs af universitet, folkeskole, og offentlige og private aktører.  Et af de bærende elementer i projektet, er at elever og lærere fra 5-7. klasse på to lokale folkeskoler skal samarbejde med professionelle aktører, virksomheder og organisationer om at løse problemer i den virkelige verden. Vi søger den i forbindelse lokale virksomheder og organisationer i Valby og Sydhavnen, som har en udfordring, der kræver nye ideer og løsninger. Man kan enten teste egne ideer af på en ung målgruppe eller man kan få de unges ideer til udvikling af f.eks. nye fysiske rum, events, oplevelseskoncepter, produkter eller services – udgangspunktet er jeres ønsker og behov. Se også vedhæftede flyer.

Anne Gro Steensgard og Rikke Magnussen fra Aalborg Universitet vil præsentere projektet og  høre om  lokaludvalgsmedlemmernes organisationer har en eller flere udfordringer, som eleverne kan arbejde med. De har f.eks. indgået et samarbejde med BK Frem, som godt kunne tænke sig at få elevernes bud på, hvilke aktiviteter et moderne idrætsanlæg skal indeholde. Problemstillingen kan også have en helt andet karakter f.eks. hvordan designer man en skraldespand, som børn har lyst til at bruge eller hvordan får man flere børn til at bruge det lokale bibliotek.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning

 

 

Beslutning

Gro Steensgaard fra Aalborg Universitet præsenterede projekt Community Drive.
Medlemmer og suppleanter, der har en ide til et projekt kan henvende sig til AAU, evt. via sekretariatet