15. Lokalpuljen (2019-0011856)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 10  ansøgninger. Ansøgningerne er:

1. Integrety-X
2. Pyramidens Hemmelighed
3. BigBandVocalJazz
4. IT-støttet undervisning
5. VALBY:DOX - Nordens største dokumentarfilmfestival kommer til din bydel!
6. Fisketur for Kulbaneparken
7. Løb mellem husene
8. Sprogkoncert for børn
9. De Kongelige Statuer
10. Panna - kreativ street fodbold - til de unge i Valby

1. Integrety-X
Gamers Galaxy er et socialt gaming event, hvor alt overskud doneres til velgørenhed. Det et event med et socialt aspekt som omdrejningspunkt. Arrangementet består af en Counter Strike turnering med blandede hold, samt en kæmpe FunZone med masser af minigames og sociale aktiviteter. Alt dette med fokus på at skabe et socialt rum for alle dem der har lyst til at tage del i fællesskabet. Eventet er arrangeret og afholdt af otte unge drenge fra Folehaven der, med støtte fra organisationen Mind Your Own Business, for snart to år siden startede en ”mikrovirksomhed” med håb om at gøre verdenen til et bedre sted.
Eventet henvender sig til alle: fra unge til voksne - gamers som ikke-gamers. Vi er pt. i samarbejde med Hafnia Hallen, MYOB og Fritidscenter Indre Valby. Eventet afholdes den 13 april i Hafnia Hallen og vil blive annonceret på Facebook samt blive reklameret med plakater i lokalområdet.
Ansøgt: 50.000 kr. Budget: 77.526 kr.
Ansøger har ikke tidligere søgt puljen.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes. Det understreges at støtte gives som en underskudsgaranti.

2. Pyramidens Hemmelighed
Ålholm Skole søger 25.000 kr. af Valby Lokaludvalg som støtte til skolens teateropsætning af stykket "Pyramidens Hemmelighed". Det er 11. år i træk, at skolen sætter et stort teaterstykke op, og vi har gennem årene oplevet en stigende bedre kontakt til bydelen og lokalsamfundet gennem projektet. Visionen er, at Ålholm Skole kommer til at fungere som en slags kulturcenter, hvor vi er med til at sammenkæde forskellige institutioner i området og samtidig kan profilere os selv som en god og synlig folkeskole i lokalsamfundet. I 6 uger i januar og februar arbejder skolens 6. klasser med at opsætte teaterstykket, og al almindelig undervisning er sløjfet til fordel for dans, sang, kostume-syning, kulisseproduktion og skuespil.
De sidste 3 år har skolen haft stor succes med at invitere lokale børnehaver og beboere fra vores nabo-boligkompleks Valby Holm over på skolen og se stykket. Vi har i år også tænkt os at invitere både børnehaver, klubber og folk fra ældreboliger i området over og se opførelsen. Skolen lægger selv ekstra lærerressourcer og alle øvrige udgifter. Vi har kun søgt støtte hos Valby Lokaludvalg.
Ansøgt: 25.000 kr. Budget: 57.000 kr. Ansøger har tidligere modtaget midler fra lokalpuljen: 2018:25.000 kr. 2016: 25.000 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

3. Bigbandvocaljazz
Ind i musikken.
Med hjælp fra lokaludvalgene Valby, Østerbro og på Amager, har vi et tilbud til musikelever fra gymnasier og lokale borgere, om at møde musikken på en mere intensiv måde. Forud for de lokale koncerter har de interesserede borgere, elever og studerende fået tilsendt node og lyd til nogle af de satser vi har spillet til koncerterne. De har derefter mødt op til en introduktion til koncerten en halv time inden koncertstart, hvor de har mødt dirigent, komponister, solister og fået et nært indblik i The BigBands virke og kunstneriske ambition.
Ansøgt: 20.000 kr. Budget: 74.570. Ansøger har tidligere modtaget midler fra lokalpuljen: 2018: 20.000 kr. 2017: 20.000 kr. 2016: 30.000 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

4. IT-støttet undervisning
At skabe og gennemføre GPS-baserede læringsløb i Valbyparken og på Tippen, der direkte understøtter undervisningen i.h.t. læreplansmål hos institu-tioner og skoler. Deltagelse i projektet er gratis for deltagerne og tilbydes bl.a. ved hjælp af portalerne Åben skole og Åben daginstitution.
Ansøgt: 21.592 kr. Budget:21.592 kr. Ansøger har ikke søgt før.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

5. VALBY:DOX - Nordens største dokumentarfilmfestival kommer til din bydel!
CPH:DOX, Københavns Internationale Dokumentarfilmfestival, har været minimalt repræsenteret i Valby - det gør vi noget ved nu! VALBY:DOX bringer Nordens største dokumentarfilmfestival til Valby i samarbejde med stærke lokale partnere. Det indebærer 3 hovedaktiviteter, som henvender sig til henholdsvis børnene, de unge og de voksne borgere: 

1. Offentlige simultanvisninger af litteraturfilm på Valby bibliotek. 
2. Skolevisninger og offentlige visninger i Valby Kino 
3. Visning og workshop for gymnasieelever på Sankt Annæ Gymnasium 

Med VALBY:DOX vil vi give borgerne levende og lærerige kulturoplevelser. 
Målet er ikke blot at vise de nyeste og mest aktuelle dokumentarfilm, men aktivt at bruge dem til at skabe samtale i lokalsamfundet. “VALBY:DOX” annonceres via festivalens hovedkanaler (facebookside, 46.000 følgere og trykt programavis, ca. 45.000 stk). Herudover vil vi arbejde for at aktiviteterne omtales i Valbybladet og via vores lokale samarbejdspartnere. Vi vil sætte Valby Lokaludvalgs logo i CPH:DOXs trykte programavis. 
Ansøgt: 30.000 kr. Budget: 70.000 kr. Ansøger har ikke søgt før.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med midler øremærket til punkterne i budgettet: Filmleje og transport, Produktion og teknik samt Honorarer til talks/moderator/afvikling)

6. Fisketur for Kulbane-kvarteret
Jeg planlagde i 2016 en fisketur sammen med Malene Sakskilde fra Surf, som var en kæmpe succes. Vi var ca. 30 tilmeldte og mange var på venteliste.  
Vi bor i et sted med mange resursesvage børnefamilier, som har brug for at tilbringe noget tid ud i naturen på en produktiv måde. 
Sidst var turen målrettet far-søn og efterfølgende var der en del mødre, som også ønskede at komme med. 
Fisketuren er noget som får mændene til at rejse sig op af sofaen og melde sig. Fokus vil stadig være på far- søn, men vi åbner også for muligheden, så mødre også kan deltage. Max antal deltagere ml. 30- 40.
Formålet: Mange unge mennesker er glade for at købe færdige retter, som de ikke en gang ved, hvad det er eller hvad der er puttet i maden. Jeg mener, at man her får mulighed for at komme ud i naturen og komme tæt på havet og livet i havet. Jeg håber, at jeg med turen kan skabe respekt for havet og livet i havet, som vi er afhængige af. Vi håber, at mange tager deres fiskestang med, men da mange ikke ejer en, lejer vi 20 stk. 
Vi håber, at I ser positivt på denne tiltag og støtter arrangementet med 11.500 kr. 
Ansøgt: 11.500 kr. Budget: 15.000 kr. Ansøger har ikke søgt før. 
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

7. Løb mellem husene
-Planlægning af linjeløb mellem de 2 boligområder Sydhavnen/Sjælør Boulevard og Valby/Folehaven.
-Afvikling af linjeløb og folkefest mellem de 2 boligområder i juni 2019.
-Lokale løbehold med børn, unge, forældre involveret
-Lokal involvering af beboere i diverse arbejdsgrupper til at understøtte afvikling/planlægning.
-Evaluering/videre planlægning med henblik på fremadrettede/fremtidige motionsløb.
Ansøgt: 50.000 kr. Budget: 740.000 kr. Ansøger har ikke søgt før til dette.
Udvalget indstiller at ansøgningen afvises da projektet virker alt for dyrt, urealistisk og usammenhængende. 

8. Sprogkoncert for børn
Alle børn, der går i børnehaveklasse i Valby inviterer vi til en gratis koncert, hvor børnene vil møde musikken fra ”hov hov, musik for sjov” serien. Musikken har stort fokus på fantasi, leg med ord –og bevægelse. Koncerten varer ca. 40 minutter.
Ansøgt: 12.000 kr. Budget: 12.000 kr. Ansøger har i 2018 søgt og modtaget støtte til arrangement under kulturdagene: 4.500 kr.
Udvalget indstiller at ansøgningen afvises, da udvalget ikke ønsker at støtte honorarer til ansøger selv.

9. De Kongelige Statuer
KONGELIGE STATUER er en satirisk mockumentary web-serie, skabt af FLÆS, et satirekollektiv, bestående af skuespillerne og komikerne Sofie Jo Kaufmanas & Mette Søndergaard Nielsen som indgår i et kreativt samarbejde med producer, Julie Carla Mortensen. 
Vi ønsker at optage store dele af web-serien i Valby, og inddrage de unikke locations og kulturskatte, som bydelen byder på. Dertil stræber vi efter at kunne bidrage til nærmiljøet ved at afholde åbne visninger for valbyborgerne, hvor vi forestiller os at samarbejde med Valby Kulturhus og gymnasierne, hvor vi i særdeleshed vil have seriens primær målgruppe for øje, kvinder i alderen 16-35 år. Målet er, at 5.000 Valbyborgere vil have deltaget i visning af serien. Selve visningerne vil Valbyborgerne blive gjort opmærksom på via opslag på Facebook, og forhåbentlig vil de kommende samarbejder med gymnasierne bidrage til, at de den yngre målgruppe, vil stifte bekendtskab med visninger af serien gennem deres interne kommunikation. 
Ansøgt: 20.000 kr. Budget: 95.471 kr. Ansøger har tidligere søgt, men ikke modtaget puljemidler, da Lokaludvalget ikke syntes at projektet i tilstrækkeligt omfang var tværgående, bydelsrelateret, dialogskabende eller netværksdannende for borgere og andre aktører i Valby.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

10. Panna - kreativ street fodbold- til de unge i Valby
Projektet går ud på at tilbyde unge fra Valby (ca. 30 piger og drenge, som kommer i Hafnia hallen) undervisning i Panna –kreativ streetfodbold. 
Der vil tilbydes et forløb, som består af to workshops, hvor de lærer forberedelsen, opvarmning, teknikker og vi vil til slut lave et event hvor der skal dystes om, hvem der bliver Panna Queen og Panna King. 
Unge har brug for at bevæge sig og panna er en meget efterspurgt gadeidræt, hvor det gælder om at vise hvem man er, samt at vise respekt for sine medmennesker. Man styrker både motorikken, fællesskabet, koncentrationsevnen og kreativiteten igennem panna. Vi vil udover at komme med to pro spillere fra verdenseliten som instruktører, medbringe nogle af de unge talenter fra vores forening, for at skabe netværk på tværs af bydele. Street Society kommer også med kompetente frivillige kræfter. 
Der er panna i næsten hele København, nu skal det til Valby. 
Ansøgt: 15.000 kr. Budget: 22.800 kr. Ansøger har ikke søgt før.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 255.092 kr. Puljeudvalget indstiller for 193.187 kr.

Pulje 2019

Disponeret per 12. februar

Indstillet 12. februar

Resterende pulje, hvis indstillingen imødekommes

1.376.000 kr. 352.995 kr. 193.187 kr. 829.818 kr.

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med følgende bemærkninger:

Vi beder om en tilbagemelding fra Naturlegepladsen på antal børn og institutioner, der benytter tilbuddet.