4. Læstedet 1 - udtalelse vedr. partshøring (2019-0038613)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager udtalelse.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udsendt partshøring vedr. ønske om byggeri af 5 rækkehuse på Læstedet 1 (hjørnet af Vigerslevvej)

Valby Lokaludvalg har fået en kopi af partshøringen via en borger.

Naboen til projektet har henvendt sig til Valby Lokaludvalg vedr. sagen.

En bygherre ønsker at opføre 5 rækkehuse på grunden der ligger på Læstedet 1. Rækkehusbebyggelsen vil fortsætte det rækkehusbyggeri, der i forvejen er på Vigerslevvej. På grunden er der nu en villa.

Grunden er omfattet af en villaservitut, der gælder for det bagudliggende villaområde. Ifølge villaservitutten vil det nye byggeri ikke kunne lade sig gøre. En tilladelse til byggeriet forudsætter derfor en dispensation fra villaservitutten.

.

By&Trafik drøftede partshøringen på møde d. 5. februar og har udarbejdet vedlagte udtalelse.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager udtalelse.

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt