8. Høring vedr. Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (2019-0033075)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og evt. vedtager høringssvar vedr. ”Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo” (sagsnummer: 2018-0319558)

Problemstilling

Valby lokaludvalg har modtaget opfordring til at indsende høringssvar vedr. Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Høringen løber fra 9. januar til 6. marts.

Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv og uønsket plante, fordi den ødelægger det naturlige plante- og dyreliv, og fordi saften fra planten er giftig for mennesker. Planten har en meget aggressiv vækst, da den i Danmark ikke har nogen naturlige fjender, som hæmmer dens udbredelse. Indsatsplanen skal sikre, at Kæmpe-Bjørnekloen ikke ødelægger vores natur og udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

Den nuværende indsatsplan fra 2008 udløb med udgangen af 2018. Uden en indsatsplan kan Københavns Kommune ikke pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes Kæmpe-Bjørneklo, at bekæmpe den. Desuden har kommunen fået ny viden om effektiv bekæmpelse, og bekendtgørelsen om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er blevet ændret. Bekendtgørelsen giver kommunerne hjemmel til at lave indsatsplaner for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Høringen har været sendt til miljøgruppen, der ikke umiddelbart har kommentarer til høringen, da bjørneklo ikke er et væsentligt problem i Valby.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar.

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalget vedtager endelig Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Bilag

Se relateret materiale: Bliv Hørt

 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt

Ved St. Forårsrengøring beder vi deltagerne om at melde ind, hvis de opdager bjørneklo.