3. Høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget "Godthåbsvej 239" og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan "Toftegårds Plads". (2019-0033113)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. anvendelsesændring af Krumtappen 4.

Problemstilling

Et Helt Liv har modtaget intern høring om en ændring af anvendelsesmuligheder for en bygning på Krumtappen 4. Nuværende planforhold, vedtaget i 1980: "...må kun anvendes til kontorer i det væsentlige for offentlig administration."

"(…)om udarbejdelse af lokalplan til "Godthåbsvej 239" og tillæg til lokalplan nr. 17 "Toftegårds Plads", der skal give mulighed for etablering af lægepraksis begge steder.

Den ene lægepraksis skal muliggøres på Godthåbsvej 239 A og B, 2720 Vanløse, og den anden skal placeres på Krumtappen 4, 2500 Valby. Dette kræver en anvendelsesændring i de to områder, som skal give mulighed for etablering af "liberale erhverv", som omfatter lægepraksis, tandlæge etc. Forvaltningen vil derfor udarbejde to lokalplanforslag, der skal muliggøre anvendelsesændringerne. Der vil ikke blive bygget noget nyt på nogle af adresserne, da der blot er tale om en anvendelsesændring fra de nuværende planforhold.

Kommuneplanen

Projekterne er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Løsning

Høringssvaret havde en så kort frist, at det er blevet sendt ind før det har været til behandling, men med det forbehold at det er under forudsætning af at Valby Lokaludvalg vedtager høringssvaret. Eventuelle, væsentlige ændringer i ordlyden vil blive eftersendt til forvaltningen.

Videre proces

Forvaltningen iværksætter en ændring af lokalplanen, således at der kan etableres et lægehus på Krumtappen 4.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt