Mødedato
12-02-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgernes Tid
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget "Godthåbsvej 239" og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan "Toftegårds Plads". (2019-0033113)
4 Læstedet 1 - udtalelse vedr. partshøring (2019-0038613)
5 Intern høring vedr. tillæg 3 til lokalplan F.L. Smidt II - drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2019-0037744)
6 Høring vedr. Forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (2019-0033093)
7 Høring vedr. Forslag til spildevandsplan 2018 (2019-0033105)
8 Høring vedr. Revision af indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo (2019-0033075)
9 Udmøntning af midler til Klimafestival på Toftegårds Plads 5-11. maj 2019 (2019-0032932)
10 Udmøntning af midler til Store Forårsrengøring i Valby 31. marts 2019 (2019-0032887)
11 Udmøntning af midler til begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd 2019 (2019-0032975)
12 Udmøntning af midler til Valby Reparationsnetværk og afholdelse af reparationscaféer 2019 (2019-0032993)
13 Udmøntning af midler til vedligeholdelse af Valby Miljøgruppes to bytteøer 2019 (2019-0032956)
14 Afsættelse af midler til opgradering af håndbogen Vejledning for Private Fællesveje (2019-0038049)
15 Lokalpuljen (2019-0011856)
16 Meddelelser