9. Lokalpuljen (2018-0325532) (2018-0325532)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget ni ansøgninger. Ansøgningerne er:

1. Boldklubben Pioneren: Spillertøj/Træningsdragter til Pionerens U11 drengehold
2. Kulturcafe’en: Kultur- og Julearrangement
3. DGI Storkøbenhavn: Ambassadør-korps i Valby Idrætspark
4. Cowbell: Winter Jazz 
5. Valby Jazzklub: Underskuds-dækning for Valby Jazzklub 2019
6. Valby Kino: Børnebiffen 2019
7. Valby Kulturhus: Akustikforbedringer i Teatersal
8. Valby Kulturhus Zone2: Workshops - til Sanseudstilling om og med Verdensmusik.
9. Valbyspil: Det Korteste Strå

1. Boldklubben Pioneren: Træningsdragter til Pionerens U11 drengehold
Vores U11 drengehold mangler træningsdragter. Pga mange af familiernes økonomiske situation har flere af medlemmerne ikke råd til klubtræningsdragter. Spillerdragter vil give dem mulighed for at deltage i stævner og det vil underbygge følelsen af et positivt sammenhold og fællesskab, som er så vigtigt for netop den gruppe drenge i Folehaven.
Budget: 6.800 kr. Ansøgt: 6.800 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes, men på betingelse af, at det er generiske trøjer: Gerne med spillernummer og med Valby Lokaludvalgs logo, men ikke med navn på spillerne, da lokalpuljen ikke støtter enkeltpersoner.

2. Kulturcafe’en: Kultur- og Julearrangement
Kultur & Jule arrangement – Juletræ/ julehygge og julespis sammen – med dejlig dufte fra køkkenet som får minderne tilbage til Juleaften, hvor andestegen eller/og flæskestegen bliver taget ud a’ ovnen – de brunede kartofler bliver vendt og sovsen er færdig - så der kan serveres. 
Julespillemændene spiller op til julehygge -dejlige julesange og der må gerne synges med og alt imens bliver ”julemaden” bragt ind til stor glæde!! Andesteg/ rødkål /brunede kartofler og skøn brun sovs - så dejligt!
Julemanden kikker også ind og har pakker med – men først skal vi rundt om træet og der synges ”højt for træet grønne top” og vi glædes og mindes juleaften som da vi var små* Joee  Julen er hygge & samvær & gavernes tid - så gavere bliver delt ud og alle får et dejligt juleminde og minderne kan vi deles om. Efter Julebanko er der varm cacao/ gløg og risalamante – hvem får mandelgaven??
Netværkets ønsker at skabe smil og glæde og at alle hoppe ind i det nye år med smil på læben!! Glædelig Jul. 
Budget: 13.700 kr. Ansøgt: 12.300 kr.
Puljeudvalget indstiller, at støtte ansøger med 9.000 kr. på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger.

3. DGI Storkøbenhavn: Ambassadør-korps i Valby Idrætspark
DGI Storkøbenhavn, idrætsforeningernes udviklings-hus, ønsker at rekruttere et frivilligt ambassadør-korps af unge ildsjæle. De vil sammen og med sparring fra en frivilligkoordinator, udvikle og gennemfører en indsats, der skal sikre aktiveringen af de udendørs træningsfaciliteter i Valby Idrætspark. Vi ønsker at skabe et attraktivt træningsfællesskab hvor unge tilbydes, et trænings-tilbud af høj kvalitet med fokus på fællesskab og samskabelse, og hvor ambassadørkorpset er skaberne af dette. Med hjælp fra Kultur Syd, SURF Valby og foreninger, vil vi rekruttere lokale unge fra boligområder, uddannelsesinstitutioner og forening-er, til at gennemfører en træneruddannelse. De udvalgte vil igennem en proces blive klædt på til at planlægge og gennemføre træninger, og sikre udnyttelsesgraden af træningsanlægget. Projektet forankres i en ny folkeoplysende forening omkring Valby Idrætspark, med udgangspunkt i udendørs funktionel træning.
Budget 55.000 kr. Ansøgt 55.000 kr. (20.000 kr. i 2018 og 35.000 kr. i 2019)
Puljeudvalget indstiller, at ansøger får afslag på sin ansøgning. Ansøgningen er uigennemskuelig. Udvalget er indstillet på at genoverveje, såfremt der tilkommer nye oplysninger i sagen, for sagen er ikke ordentligt oplyst.

 

4. Cowbell: Winter Jazz 2019

Visionen for Winter Jazz er at bygge videre på festivalens historik og kunstneriske profil, hvor unikke ensembler dannes på tværs af nationaliteter, generationer og genrer, og et musikinteresseret publikum dermed tilbydes unikke koncertoplevelser. Gennem Benjamin Koppels vidtrækkende, internationale netværk, er det muligt for Winter Jazz at udfordre både et nysgerrigt publikum og de optrædende kunstnere fra ind- og udland. 
Tema for Winter Jazz 2019: Fransk Jazz Frankrig og særligt Paris har sin helt egen jazztradition. Det ønsker Cowbell at bringe til det kolde norden under Winter Jazz. Der er helt konkret tale om den levende legende Daniel Humair på trommer. Det bliver en fransk ekspressionistisk jazzkoncert med farverige musikalske eventyr. 
Der planlægges ligeledes en fransk temadag i de store impressionisters repertoire. Med komponister som Debussy og Ravel vil Tine Rehling, Henrik Dam Thomsen og Benjamin Koppel komme med deres bud på jazzede udgaver og improvisationer over kendte og mindre kendte temaer.
Budget: 382.000 kr. Ansøgt: 45.000 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

5 Valby Jazzklub: Underskuds-dækning for Valby Jazzklub 2019
Vi samler Valbyborgere 60+ til kvalitetsjazz og fællesspisning. Vi oplever mange nye venskaber mellem enlige, som har mistet en partner og i Jazzklubben finder samhørighed med andre til vores arrangementer, skovture, rejser mm. Der er rigtig mange som får nogle gode oplevelser at leve videre på. 
Budget: 55.300 kr. Ansøgt: 22.620 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

6. Valby Kino: Børnebiffen 2019
Børnebiffen er en samling animerede kortfilm, som distribueres af DABUF/Det Danske Filminstitut. De har en varighed på i alt ca 40 minutter, som er passende for de helt små biografgængere på 3-5 år. Institutionerne kan hermed tage de små med om tirsdagen og give dem deres (måske) første Biografoplevelse i mørket - og børnene elsker det! I weekenderne har familier mulighed for det samme, for blot 20 kr. 
Budget: 40.000 kr. Ansøgt: 15.000 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

7. Valby Kulturhus: Akustikforbedringer i Teatersal
I Valby Kulturhus har vi længe været opmærksomme på potentialet ved akustikforbedringer. Repræsentanter for Cowbell Music har støttet af eksperter på området påpeget, hvordan vi med relativt enkle midler kunne lave en varig akustikforbedring, som kunne forbedre oplevelsen af ikke bare Cowbells egne, men af alle musikalske aktiviteter.
Derefter gik vi i gang med opmåling af salen og udregning af behovene for det lyddæmpende molton – samt problemløsning mht. lysophæng mm.
Det lykkedes at vride 6000 kr. ud af vores stramme budget, så vi kunne præstere en mindre egenfinansiering.
Når projektet er gennemført bliver det annonceret på hjemmesiden (som nyhed og del af lokalebeskrivelsen). Det vil også blive en god historie i Valbybladet, hvor det vil blive set i sammenhæng med den øvrige styrkelse af Toftegårds Plads som kulturelt centrum.  
Budget: 55.700 kr. Ansøgt: 49.700 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøger får afslag på sin ansøgning, da projektet ikke i falder ind under retningslinjerne for lokaludvalgets puljemidler

8. Valby Kulturhus Zone2: Workshops - til Sanseudstilling om og med Verdensmusik.
Den interaktive sanseudstilling er åben 5 dage i vinterferien, for børn, børnefamilier, børnehaver og andre nysgerrige sjæle. Den primære målgruppe er 3-6-årige, men såvel voksne som søskende i alle aldre vil kunne nyde oplevelsen. I vinterferien 2019 har vi under temaet ’Verdensmusik for børn’, sammen med Vanløse- og Vesterbro Kulturhuse fået fondsstøtte til en række koncerter heraf tegner Zone2 sig for 2-3 koncerter om eftermiddagene.
Tanken er at skabe rum omkring disse musikalske oplevelser, hvor man kan læne sig tilbage og lytte og deltage i eventen, samt rum der pirrer nysgerrigheden og som lægger op til interaktion der giver oplevelser med lyder. En sanseudstilling der handler om lyd, men som også giver stemninger fra forskellige steder i verden.
Desuden vil vi gerne tilbyde daglige workshops, hvor man laver musikinstrumenter, som fx    rasleinstrumenter, trommer, kastagnetter eller som på billedet en ’Kalimba’ bygget af brugte sardindåser. Særligt hertil tænkes støtten brugt.
Budget:  59.500 kr. Ansøgt: 19.000 kr.
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

9. Valbyspil: Det Korteste Strå
Teaterforeningen Valbyspil opfører ”Det korteste strå” skrevet af Bådteateret, i Teatersalen i Valby kulturhus 20., 21., 22., 24. og 25. maj. Hverdage kl. 20, og lørdagen kl. 15. Der er gratis entre. Stykket fortæller med barok og sort humor om, hvad der sker på et ikke nærmere angivet kommunekontor, når staten fjerner alle pengene, men kontoret alligevel skal fungere. Hvordan yder man hjælp fra en tom kasse? Hvad med de ansatte? Det handler om mere og mere kaotiske tilstande, og kreative løsninger. Valbyspil vil gerne give alle, store som små, en god og sjov oplevelse. Samtidig vil der være en del, der får eftertanker med sig hjem, af de alvorlige strenge vi spiller på, lige nedenunder den sorte humor. 
Budget: 49.000 kr. Ansøgt: 30.000 kr. 
Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen. 

Økonomi

Der er ansøgt for 39.100 kr. fra 2018-puljen og 216.320 kr. fra 2019-puljen. Puljeudvalget har indstillet for 147.420 kr. hvilket er fordelt på 15.800 kr. i 2018 og 131.620 kr. i 2019.

Tabellen viser økonomien for den puljemidlerne, hvis det indstillede beløb bevilges

Pulje 2018

Disponeret per 11. december

Indstillet 11. december

Resterende pulje

2.197.000

2.166.369

15.800

14.831

OBS: Sekretariatet arbejder løbende med økonomiopfølgning. Det må forventes, at der kommer yderligere midler tilbage i puljen.

Hvis de indstillede beløb for 2019 bevilges, vil der være bevilget for kr. 283.120 af 2019 midlerne.

 

Beslutning

Ansøgning fra Pioneren vedr. spillertøj støttes grundet ansøgningens særlige sociale karakter. Lars Brandt støttede ikke beslutningen.

Ansøgning fra Kulturcaféen vedr. Kultur- og Julearrangement blev støttet med indstillede 9.000,- kr.

Ansøgning fra DGI var blevet trukket tilbage.

Ansøgning fra Cowbell Music vedr. Winter Jazz 2019 blev støttet med de indstillede kr. 45.000,-.

Ansøgning fra Valby Jazzklub vedr. 2019 blev støttet med de indstillede kr. 22.620,- kr.

Ansøgning fra Valby Kino vedr. Børnebiffen blev støttet med de indstillede 15.000,- kr. Emmanuelle Kortholm var inhabil og forlod lokalet under behandlingen af ansøgningen.

Ansøgning fra Valby Kulturhus vedr. akustikforbedringer blev afvist som indstillet.

Ansøgning fra Valby Kulturhus Zone 2 - workshops til Sanseudstilling blev støttet med de indstillede 19.000 kr.

Ansøgning fra Valbyspil vedr. Det Korteste Strå blev støttet med de indstillede 30.000,- kr.