6. Intern høring vedr. placering af midlertidige døgnophold (2018-0238788)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. høring af placering af de nye centre i regi af strategien for midlertidige døgnophold.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget internt høringssvar til strategi for midlertidige døgnophold.

 

Det er alene forslaget til placeringen af de to nye centre for midlertidige døgnophold og lukningen af Rehabiliteringscenter Amager og Rehabiliteringscenter Indre by/Østerbro, som høringen vedrører, og der derfor kan gives høringssvar på.

Strategi for organisering af midlertidige døgnophold blev til på baggrund af en temadrøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 8. februar 2018.

Udvalget besluttede at forvaltningen bør arbejde videre med en strategi for en ny organisering af området op imod to planområder – Byen og Syd, hvor Syd er her i Valby. Strategien er baseret på fire principper for den fremtidige organisering:

  1. Borgeren skal så vidt muligt være i eget hjem
  2. Indsatser skal være tilpasset fleksibelt efter borgerens behov    
  3. Let adgang til lægehjælp    
  4. Trygge og sammenhængende overgange for borgeren

Det indstilles således, at udvalget sender i høring, at det fra 2020 er gældende, at centret i planområde Syd samles på det nuværende Rehabiliteringscenter VKV i Valby (Vigerslevhus) med akut sygepleje, rehabilitering og palliation.

Udvalget et helt liv har på mødet den 3. september drøftet høringssvaret og har bemærkninger til hhv. tilgængeligheden med offentlig transport og tilgængeligheden generelt.

Lokaludvalgsmedlemmerne kan se materialet efter forespørgsel.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvaret.

 

Videre proces

Lokaludvalget har fået udsættelse på høringssvar til den 12. september, hvorefter Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler de indkomne svar.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt