3. Intern høring Blushøjvej - drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2018-0237613)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. forslag til lokalplan "Blushøjvej"

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget tidlig intern høring vedr. forslag til lokalplan "Blushøjvej II"

Området er ikke i øjeblikket omfattet af en lokalplan. I kommuneplanen er området udlagt til blandet erhverv. Forslaget lægger ikke op til at ændre dette.

Forslaget vil muliggøre opførsel af et lagerhotel på Blushøjvej, ligesom der planlægges et kommunalt centralkøkken og en udvidelse af et engroslager.
 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt