8. LGBTI+politik 2018-2023 - Drøftelse og vedtagelse af høringssvar (2018-0238608)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. udkast til Københavns Kommunes LGBTI+ politik 2018-2023 – En ligeværdig del af fællesskabet.

 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høring vedr. udkast til en LGBTI+politik.

For at sikre lige vilkår og rettigheder for alle borgere, og for at sikre en årlig opfølgning på levevilkårene for LGBTI+ borgere, blev det i august 2017 besluttet, at KK skulle have en politik på dette område.

Udvalget et helt liv har på mødet den 3. september drøftet høringen, og tilslutter sig udkastet med et ønske om at være mere ambitiøs mht. til det "konkrete initiativ" til flygtninge med LGBTI+ baggrund (side 8 i høringsmaterialet).

Se høringen

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

Høringssvaret indsendes til Økonomiforvaltningen senest den 17. september. Efter høringen vil Økonomiforvaltningen tilpasse udkastet med udgangspunkt i høringssvarene. Politikken vil blive fremlagt til godkendelse i Økonomiudvalget samt Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i løbet af efteråret 2018

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt