14. Lokalpuljen (2018-0222288)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget to ansøgninger. Ansøgningerne er:

  1. Robert Krase - Foreningen Crossover Beach soccer i Hafnia Hallen

  2. Jan Lippert / Sound21.dk. Projekt Stjerneby

Beskrivelse af ansøgningerne:

1. 
Robert Krase - Foreningen Crossover Beach soccer i Hafnia Hallen
Uge 36 til uge 51 (16 uger)
 Crossover vil tilbyde fast ugentligt træning i Beach Soccer i Hafnia Hallen.
Tanken er at udbrede det som disciplin blandt børn og unge.
Vi vil samtidig lære idrætssvage børn og unge at der er andet end traditionel fodbold og basketball m.m. Mange af vores brugere har aldrig prøvet at spille Beach Soccer og med Hafnia Hallens indendørs faciliteter er mulighederne mange. Hensigten med den ugentlige træning er, at give børnene struktur, samt at lære dem om Beach Soccer og dem selv. Vi har en stor tiltro til at inklusion gennem idræt giver børnene succesoplevelser og er med til at præge ungdommens udvikling i en positiv retning.
Budget: 37.900
Ansøgt: 30.000
Valby Lokaludvalg har tidligere støttet foreningen med projektet ”Mindfulness Sport” med underskudsgaranti på 30.000 kr. i 2018.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

2. Jan Lippert / Sound21.dk Projekt Stjerneby

Ultimo oktober – ultimo november 2018 STJERNEBY er et musik/science-baseret pilotprojekt for, med og af børn og
unge i Valby. Med byrum og verdensrum som tematisk ramme vil Stjerneby,
som er udviklet af musikproducent Sound21, afsøge og skabe nye kreative
rum, skønne oplevelser og forbindelser både i og mellem lokale kvarterer,
skoler, kulturscener og musikmiljøer. I samarbejde med Vigerslev Skole,
Zone2 og Vigerslev Bibliotek iværksættes en række værkstedsforløb ultimo
oktober frem mod koncert-showcase på Valby Kulturhus den 29.11 kl. 16.
Under overskriften ’Liv på Mars’ vil de involverede børn og unge skabe og
udøve elektronisk og akustisk musik, lave en både fantasifuld og faglig podcast/
lydfortælling, performe, danse samt programmere visuals og producere
videomateriale til koncertens ’rumrejse’ mellem de hjemlige byrum og det
kosmiske nabolag derude...
Projektet har som primær målgruppe børn/unge, børnefamilier og skolemiljøer
som sådan. Sekundær målgruppe er astronomi-interesserede folk i
alle aldre, og tertiær målgruppe er i princippet alle øvrige Valby-borgere.
PR-mæssigt vil projektet blive omtalt på de involverede samarbejdspartneres
hjemmesider og So Me-platforme samt via skolernes intranet m.m. Derudover
vil Sound21 via PM arbejde på at få foromtale om og/eller feature i
Valby lokalblad om Stjerneby-eventen, og vi vil endvidere aktivere mulighed
for at TV2-Lorry kan interesse sig for begivenheden via netværk. Endelig vil
en gangbar plakat og e-flyer tillige indgå i PR-fremstødet for Stjerneby Valby!

Budget: 17.000
Ansøgt: 15.000

Ansøger har ikke tidligere modtaget støtte fra Lokalpuljen.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Løsning

 Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellen viser økonomien for den puljemidlerne, under forudsætning af vedtagelse af punkt 13 hvis det indstillede beløb bevilges

 

Pulje

Disponeret per 11. september

Indstillet 11. september

Resterende pulje

2.197.000

2.137.718

45.000

7.282

Beslutning

Ansøgning fra Robert Krase - Foreningen Crossover Beach Soccer i Hafnia Hallen blev afvist med den begrundelse, at der ikke foreligger dokumentation for, at der er sikret haltider. Desuden mangler dokumentation for behov for udstyr, da dette forefindes i Hafnia Hallen. Derudover henvises til Valby Lokaludvalgs begrænsede midler.

Ansøgning fra Jan Lippert vedr. projekt Stjerneby blev imødekommet med kr. 15.000,-.