4. Endelig godkendelse af høringssvar vedrørende kortlægning af musik i København (2019-0334058)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har - i samarbejde med Københavns Kommunes Musikudvalg - udarbejdet et udkast til kortlægning af musik i Københavns Kommune.

På lokaludvalgsmødet den 12. november blev Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiget til at skrive og indsende et høringssvar inden høringsfristen den 2. december, under forudsætning af endelig godkendelse på lokaludvalgets møde den 10. december.

Se udkastet til Kortlægning af musik i København lige her:

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2019/11/Udkast-til-kortlægning-af-musik-i-Københavns-Kommune.pdf

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt