11. Lokalpuljen (2019-0329176)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 9 ansøgninger til Lokalpuljen.

1) Zone2 i Valby Kulturhus - Workshops – til Sanseudstilling om klima, håb og drømme.  

2) CPH:DOX, Copenhagen International Documentary Film Festival - VALBY:DOX

3) The BigBand v. Mads Jakob Pagsberg - FOTOKUNST, INTERAKTIV KONCERT og EUROPÆISKE KOMPONISTKONKURRENCE #6.

4) Teater Pandora - Vejrhanen. 

5) Vigerslev Bibliotek - Fællessang på Vigerslev Bibliotek. 

6) Valby Boldklub af 1912 - Klubliv og Fællesskab for alle. 

7) Valbyspil - Alma og de alternativt begavede. 

8) Borger-retshjælpen - Borgerretshjælpens kvindeprojekt – aktiviteter med fokus på danske samfundsforhold. 

9) Crossover - Beach Soccer/Volley i Hafnia Hallen

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Zone2 i Valby Kulturhus - Workshops – til Sanseudstilling om klima, håb og drømme 

 Der skabes et univers som børn kan bevæge sig rundt i – og som giver dem sansestimulerende oplevelser. Sanseudstillingen er åben 4-5 dage i vinterferien, for børn, børnefamilier, børnehaver og andre nysgerrige sjæle.  

Desuden suppleres udstillingen, med workshops hvor de besøgende selv kan udfolde sig kreativt, samt opleve koncerter eller performances.  

Under temaet: Klima, håb og drømme - giver vi eleverne fra AFUK følgende ord til inspiration: Om co2 og køer der prutter, is der smelter og have der stiger. Klimaforklaringer for børn. Hvad er det der sker når…?  

Klimahåb – Vi ønsker at formidle nogle af de udfordringer verden står overfor, så børn forstår uden at blive bange. Så de lærer at gøre ting i hverdagen, på en mere klima-bevidst måde. (fx i forhold til affaldssortering, vand- og madspild).  

Da udstillingens udformning ligger i de unge elevers hænder venter vi med at beslutte hvilken type workshop og performance der hører sig til.  

Markedsføring. Vi reklamerer for udstillingen ved opslag på hjemmeside og div. facebook sider. Via plakater, flyers og spec. invitation til børnehaver, samt ved omtale i Valby Bladet. 

Dato for afholdelse: 10.-13. feb. 2020

Budget: 51.000 kr.  

Ansøgt: 21.500 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 21.500 kr. 

 

 

2) CPH:DOX, Copenhagen International Documentary Film Festival - VALBY:DOX 

VALBY:DOX bringer Nordens største dokumentarfilmfestival, CPH:DOX, til Valby i samarbejde med stærke lokale partnere. Det indebærer 3-5 hovedaktiviteter, som henvender sig til henholdsvis børnene, de unge og de voksne borgere: 

1) 3-4 offentlige visninger af nye, imødesete dokumentarfilm fra ind- og udland på Valby Kino, Valby Bibliotek og muligvis et af kulturhusene. 

2) 1-2 visninger og workshop for gymnasieelever fra Sankt Annæ Gymnasium.  

Projektet er et offentligt tilgængeligt projekt, da det også overordnet er CPH:DOXs mål at engagere og aktivere et offentligt og lokalt publikum, der oplever festivalens aktiviteter i et socialt rum, hvor borgere mødes på kryds og tværs af alder, etnicitet, køn og uddannelse. Projektet bliver kommunikeret og annonceret bredt gennem vores kommunikationskanaler og arrangeres og afvikles i tæt samarbejde med stærke og lokale partnere, der styrker bydelen ved at gøre så stor en kulturbegivenhed som CPH:DOX synlig og tilgængelige i området. 

Dato for afholdelse: 18.-29. marts 2020. 

Budget: 70.000 kr.  

Ansøgt: 30.000 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 30.000 kr.

 

 

3) The BigBand v. Mads Jakob Pagsberg - FOTOKUNST, INTERAKTIV KONCERT og 

EUROPÆISKE KOMPONISTKONKURRENCE #6

Ind i musikken.

Med hjælp fra lokaludvalgene på Amager og Valby, har vi et tilbud til musikelever fra gymnasier og lokale borger om at møde musikken på en mere intensiv måde. Forud for de lokale koncerter har de interesserede elever, studerende og borgere fået tilsendt node og lyd til nogle af de satser vi har spillet til koncerterne. De har derefter mødt op til en introduktion til koncerten en halv time inden koncertstart, hvor de har mødt dirigent, komponister, solister og fået et nært indblik i The BigBands virke og kunstneriske ambition.

Dato for afholdelse: 25. maj 2020, 14. september 2020, 7. december 2020

Budget: 30.000 kr.

Ansøgt: 30.000 kr.

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 30.000 kr.

 

 

4) Teater Pandora - Vejrhanen 

Vejrhanen er en musikdramatisk dukkeforestilling, som med genkendelige elementer fra børns hverdag - tal, farver, æbler, dyr og fjer - skaber en fantasifuld historie om en jordomrejse i en verden forbundet gennem venskab. Historiens temaer: Farver, tal, forandring, den gode idé, venskab. 

Vejrhanen er en iscenesættelse af Jørgen Clevins billedbog 'Historien om hvordan vejrhanen fik sine fjer’. Efter forestillingen får publikum lejlighed til at snakke med de medvirkende og se nærmere på dukkerne. Med projektet ønsker vi at dække et behov på daginstitutionerne for at give  børnene en kunstnerisk oplevelse, som vi mener, at alle børn i Danmark har ret til – uanset social baggrund. 

Dato for afholdelse: jan – april 2020 

Budget: 35.000 kr.  

Ansøgt: 35.000 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da der ikke foreligger aftaler med institutioner. 

 

 

5) Vigerslev Bibliotek - Fællessang på Vigerslev Bibliotek 

Sammen med pianisten Henrik samler Vigerslev Bibliotek hver måned 25-35 mennesker til fællessang. Deltagerne er hovedsageligt ældre, men der kommer også enkelte yngre. Der synges en bred vifte af sange. Sangene udvælges på forhånd af Henrik, men der er altid plads til, at deltagerne selv kan foreslå sange.  

Der er gratis kaffe og kage, og i december er der lidt ekstra julehygge.  

Fællessang i Biblioteket skal styrke fællesskabet i området, afhjælpe ensomhed, hjælpe nye beboere ind i områdets aktiviteter og understøtte den gode historie om området.  

Vi annoncerer med flyers, plakater og online hos de lokale aktører (SURF, kirken, skolen) på vores egen og Kultur V’s hjemmeside, på vores egen samt andre relevante facebooksider, i vores eget program, i Folehavebladet og naturligvis i Biblioteksrummet. 

Dato for afholdelse: En gang om måneden i 2020 med pause henover sommeren.

Budget: 14.500 kr.  

Ansøgt: 12.000 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 12.000 kr. 

 

 

6) Valby Boldklub af 1912 - Klubliv og Fællesskab for alle 

Ved hjælp af egne frivillige stable noget hygge og fællesskab i vores nye klubhus. Vi har en ca. 150 drenge i alderen 5-13 år som ikke har noget at lave efter en træning eller kamp. Det samme gælder modstanderne udefra som besøger os ved stævner og kampe. Vi ville kunne lokke folk til at være sociale efter et stævne, træning eller kamp og skabe noget liv i vores nye klubhus. Det mangler vi i allerhøjeste grad. 

Dato for afholdelse: Fra projektstart og fremover. 

Budget: 18.000 kr.  

Ansøgt: 18.000 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 12.000 kr. Svarende til udgifter til sofaer, bordfodbold og PS4.

Lokaludvalget har ydet støtte til indkøb af projektor i 2017. Derfor er beløbet hertil trukket fra.

 

 

7) Valbyspil - Alma og de alternativt begavede 

Valbyspil opfører 1. – 6. maj 2020 Alma og de alternativt begavede i teatersalen i Valby kulturhus. En socialrealistisk farce, og 3 patienter, der stikker af fra den lukkede afdeling. Det kommer ikke til at spænde stille af. 

Stilen bliver minimalistisk, men der gøres meget ud af kostumer, som underbygning til karaktererne. 

Dato for afholdelse: 1.- 6. maj 2020 

Budget: 67.000 kr.  

Ansøgt: 30.000 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 30.000 kr.

 

 

8) Borger-retshjælpen - Borgerretshjælpens kvindeprojekt – aktiviteter med fokus på danske samfundsforhold 

I løbet af 2020 vil Borgerretshjælpens kvindeprojekt (IIK) gerne invitere alle kvinder i Valby med til en række forskellige aktiviteter, der vil øge kendskabet til demokratiske processer og institutioner. 

Vi har fokus på dialog, inddragelse og social læring, hvor vi alle kan få mere viden om Danmark, samfundet og ikke mindst det nærmiljø vi bor i. Aktiviteterne markedsføres på Borgerretshjælpens 

Facebookside, via relevante samarbejdspartnere/interessenter i Valby samt gennem plakater der sættes op i Valby. 

Dato for afholdelse: 26. jan. 2020, 22. feb. 2020, 8. mar.2020 , 7. juni 2020, 23. aug.2020,  

Budget: 28.235 kr.  

Ansøgt: 24.875 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 16.410 kr. Svarende til udgifter til billetter, rundvisninger og transport. 

 

 

9) Crossover - Beach Soccer/Volley i Hafnia Hallen 

Crossover vil tilbyde fast ugentligt træning i Beach Soccer/Volley i Hafnia Hallen. Tanken er at udbrede det som disciplin blandt børn og unge.  

Vi vil samtidig lære idrætssvage børn og unge at der er andet end traditionel fodbold og basketball m.m. Mange af vores brugere har aldrig prøvet at spille Beach Soccer og med Hafnia Hallens indendørs faciliteter er mulighederne mange. Hensigten med den ugentlige træning er at give børnene struktur, samt at lære dem om Beach Soccer og dem selv. Vi har en stor tiltro til at inklusion gennem idræt giver børnene succesoplevelser og er med til at præge ungdommens udvikling i en positiv retning. 

Dato for afholdelse: jan.-dec. 2020 

Budget: 31.500 kr.  

Ansøgt: 20.400 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives tilskud på 20.400 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Pulje 2020

Disponeret per 28. nov. 2019

Indstillet 28. nov. 2019

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.376.000 kr.

232.200 kr.

172.310 kr.

971.490 kr.

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med følgende bemærkninger:

The Big Band ydes tilskud på 30.000,- til 3 koncerter, maximalt kr. 10.000,- pr koncert.