9. Lokalpuljen (2019-0235278)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 4 ansøgninger til Lokalpuljen.

1. FC Welcome House/Efterårssæson 2019 – FC Welcome House.

2. 4 efterårs arrangementer (temadage) - Kulturcafe´en/Netværk for ældre & førtidspensionister. 

3. BOLDBANEN-en ungdomsforestilling om grænser og identitet – TEATER DØGDI.

4. 10 års jubilæum-Capoeira Malungos Valby – integration og sport – Foreningen Cultura sem Fonteiras.

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1. FC Welcome House/Efterårssæson 2019 – FC Welcome House. 

En vigtig del af projekt FC Welcome House er gennem sport at skabe integration og danne relationer imellem FC Welcome House’s unge med flygtningebaggrund og danske unge. Vi påbegyndte i januar drøftelser med BK FREM, der er den største klub lokalt i Valby, om et tættere samarbejde, hvor FC Welcome House kunne optræde i almindelige DBU turneringer, som et særhold under Frem. Intentionen var samtidig at FC Welcome House’s unge skulle blive en del af klublivet i Frem, til møder, hjemmekampe, sociale arrangementer osv. Klubbens bestyrelse  nikkede ja til samarbejdet, og søgte DBU om de nødvendige dispensationer. En integration i Frem ville kræve at der betales kontingent. På integrationsydelse kan man ikke betale 1.700 kr om året. Kontingentet til forårsturneringen betalte vi over fondstildelingen. Efterårskontingentet betaltes til dels over Dansk flygtningehjælps fritidspulje. Herudover søgte vi og fik 7000 kr i DIF’s integrationspulje. DIF tildeler pengene til en klub, så de penge stod hos Frem og indgik i kontingentbetalingen. Det betød at alle spillerne nu har gyldig dansk spillerlicens/fodboldpas. Senere ½ sæsoner er betalt via fonde og private sponsorer. 

Budgettet er på 14.800 kr., der søges om støtte på 10.450 kr.

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 10.450 kr.

 

2. 4 efterårs arrangementer (temadage) - Kulturcafe´en/Netværk for ældre & førtidspensionister.

Efterårs arrangementer er Tema dage med underholdning og traditionen tro – skal vi også holde Halloween i oktober med (u)lækker mad og græskar skær’ & udsmykning …der bliver klippet og klistret halloween!!! 

1. Tema dag i september: Japansk dag – her for vi besøg a’ Cosplayer og optræden med japanske sange. Der pyntes op i lokalet som en Forårs dag i en Japansk kirsebær have og skal smage Japansk risret Tajaki

 2 stk. Tema dage i oktober: Oktoberfest m/ Jodle sang & musik a tyroler spillemænd og underholdning a’ Revy gruppen PEP- som tager os ud i skønne minder fra dengang vi var unge. Der serveres ”gryderet m/ frankfurter” & smags prøver a’ herlige tyske øl. 

-Sidste Tema dag i Oktober: Halloweeen m/uhyggelig op pyntning og hvor vi udskær græskar/ bager ”finger kager” og lave græskar suppe & Heksegryde til alle gæsterne ….tør de mon smage den ”dejlige mad” ?? 

1 Tema dag i november: Spis -varm mad- sammen – en tema dag med dansk mad – hvor vi sammen kokkerer Mortens and og Spillemænd spiller op til dans med herlige danske sange og musik som vi alle kan huske – vi slutter a’ med BANKO og kaff’ & ka’e.    -Netværket elsker at skabe smil & glæde og sende gæsterne hjem med maven fuld og en oplevelse rigere! 

Hannetove er ved tidligere ansøgninger blevet orienteret om, at det alene er muligt at ansøge om støtte til eet arrangement ad gangen. 

Budgettet er på 47.200 kr., der er ansøgt om 40.800 kr. for alle arrangementer.

For det første arrangement er budgettet 15.275 kr. Der er alene lavet en samlet ansøgning.

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 6.000 kr. til dækning af de kulturelle indslag.

Der kan alene søges om et arrangement ad gangen, hvorfor der alene er taget indstillet vedr. Japansk temadag. 

 

BOLDBANEN-en ungdomsforestilling om grænser og identitet – TEATER DØGDI

Vi vil bringe ungdomsforestillingen BOLDBANEN til Valby Kulturhus og skabe et GRATIS, ÅBENT arrangement for unge i Valby. BOLDBANEN er en forestilling for de 14-18 årige, der handler om 15-årige Silja og hendes sidste aften i den lille by, som hun er vokset op i, og som hun vil gøre alt for at komme væk fra. Om Benjamin, hendes bedste ven; og om Laura, som hun hader; om årets fest, en gruppechat og en madras ude i skoven. Det er sidste fredag i sommerferien og der er nogen, der har skrevet luder med graffiti uden på Siljas hus. I morgen flytter hun ind til sin far i storbyen. Det er sidste aften på boldbanen inden livet går videre. 

Vedhæftet er en projektbeskrivelse, hvor der kan læses mere detaljeret om forestillingens udtryk og tematikker.

Budgettet er på 10.000 kr., der søges om støtte på 10.000 kr.

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på kr. 10.000 kr. 

 

10 års jubilæum-Capoeira Malungos Valby – integration og sport – Foreningen Cultura sem Fonteiras

Vi fejrer 10 års jubilæum hos Capoeira Malungos, Valby og derfor vil vi gerne åbne vores døre og invitere Valby-borgerne til et brag af en kulturoplevelse. Denne event er større end vanligt, da der blandt andet vil være den højeste graduering man kan opnå i Capoeira. Dette vil vi enormt gerne dele, vise frem og fortælle borgere om. For at opnå størst mulig deltagelse af valbyborgerne, vi vil ikke opkræve betaling for børn og unge 

Det vil desuden være gratis prøvetimer for både voksen og familiehold.  

Vi tilbyder derfor: 

  • Gratis foredrag om capoeira og afrobrasiliansk kultur 
  • Gratis capoeiraworkshops for børn og deres forældre 
  • Gratis capoeiraworkshop for børn og unge  
  • Gratis capoeiraprøvetime for vokse 
  • Capoeira workshop for vokse  
  • Percussion workshop 
  • Danse workshop 
  • Brasiliansk fest 
For at gøre det muligt for vores forening at tilbyde alle de gratis undervisninger med erfarne og internationalt anerkendte lærere, søger vi støtte fra Valby Lokaludvalg, for ikke at få økonomisk underskud. Såfremt støtten ikke gives, er vi formentlig nødsaget til at opkræve betaling også for børn og unge, og man kan frygte at deltagelsen især fra udsætte familier falder markant.  

Capoeira er et flow af Brasiliansk kampdans, musik, akrobatik der har en helt særlig iboende evne til at skabe en stærk fællesskabsfølelse blandt de deltagende. (se bilag 2) 

Vi håber på at vi både kan øge aktivitetsniveauet særligt blandt børn og unge og samtidig vise hvordan sport og kultur kan have en samlende, netværksdannet og integrerende effekt.    

Vi forventer 250 deltagere og tilskuere i løbet af eventens 4 dage 

Samarbejdspartnere og annoncering se bilag 1 

Budgettet er på 107.000 kr., der søges om støtte på 36.000 kr. 

Indstilling: Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 20.000 kr.

Deraf er 14.000 kr. øremærket til udsatte børn- og unge 

De begrænsede midler gives på baggrund af en prioritering af det økonomiske råderum.

 

Løsning

 

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Pulje 2019 1.376.00.

Efter sammenlægning af Lokal- og internpulje

Disponeret per 10. september 2019

Indstillet 10. september 2019

Resterende pulje, hvis indstillingen imødekommes

2.276.000 kr.

2.135.353 kr.

46.450 kr. 94.197 kr.

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt: