3. Høringssvar Biblioteksplan 2020-2023 - endelig godkendelse (2019-0238347)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Biblioteksplan 2019-2023

Problemstilling

Høringen om Biblioteksplan 2019-2023 blev udsendt efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde i juni, hvorfor udvalget ikke kunne nå at lave udkast til høringssvar til godkendelse på lokaludvalgets møde i august.

Derfor blev Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiget til at skrive og indsende et høringssvar inden fristen den 30. august.

Høringssvaret skal endeligt godkendes af lokaludvalget.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til Biblioteksplan 2019-2023

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.

Lokaludvalget drøftede udfordringen med at nogle borgere ikke er velbevandrede i de digitale løsninger.