16. Lokalpuljen (2018-0102932)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles,

1)  At Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget otte ansøgninger. Ansøgningerne er:

  1. Iben Ravn, Zone2 Børnekultur/Valby Kulturhus: Kreative workshops – KULTURDAGEPULJEN

  2. Rikke Amalie Bøgh Reimann: Udstilling af RedReggae

  3. Hamsa Abdi – Iftin: Festlig begivenhed for Valbys borgere

  4. Peter Dyreborg: Poetry Slam til Ungdommens Folkemøde 2018 i Valbyparken

  5. Helle Engelsborg Olsen - Samvirkende Menighedsplejer: Danmark Spiser sammen

  6. Tina Andersen - Kulbaneparkens Venner: Plantekasser ved Lanternen

  7. Pelle Koppel - Teater V: Valbys del af Teaterfestivalen CPH STAGE

  8. Kirsten Baltesen - MyHorizon.dk: Afrikansk Trommedans

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Iben Ravn, Zone2 Børnekultur/Valby Kulturhus: Kreative workshops – KULTURDAGEPULJEN

Lørdag d. 1.9. kl. 11-16

En workshop for børn og kreative sjæle, hvor man kan skabe diverse sjove ting og sager ud af genbrugsmaterialer. Til afvikling af workshoppen, inspiration og spredning af god stemning, vil de ’kreative damer’ Hilde Skåre og Mette Breinegaard, stå.

Desuden vil Fablab være repræsenteret med et MAKER værksted, med enkle udendørsegnede workshopaktivitet for såvel børn som voksne.

1-2 personer vil holde workshoppen i gang.

Og så vil vi selvfølgelig sørge for at der ligger og hænger information om Zone2 børnekultur, Fablab, samt andre aktiviteter i hhv. Valby Kulturhus og Valby Bibliotek.

Budget: 12.000,-

Ansøgt beløb: 9.000,-

Valby Lokaludvalg støttede i 2015 Kultur Valby med 25.000,- til at deltage i Valby Kulturdage og støttede Kultur Syd (Tidligere Kultur Valby, nu Kultur V) med 80.000,- til Gadeteaterfestival på Valby Kulturdage 2017. Lokaludvalget har tidligere støttet forskellige produktioner af Kultur V.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Rikke Amalie Bøgh Reimann: Udstilling af RedReggae

April 2018

Jeg har fået lov til at bruge Prøvehallen til min udstilling. Stedet er ideelt at bruge som udstillingslokale, da det et yderst centralt placeret i hjertet af Valby, der er masser af plads, og mange flader man kan hænge billeder op på.

RedReggae er en tegneserie, man kun kan blive i godt humør af. For selvom emnerne til tider kan være alvorlige, så er de altid fortalt i en humoristisk tone. Tegninger er hudløst ærlige og omhandler alt lige fra dårlige oplevelser i Zara til eksistentielle - og identifikationskriser. Tegningerne står til tider som en løftet pegefinger, men serveret på en sådan måde, at folk sænker deres paraderne og måske genkender noget i dem selv.

Jeg studerer Cand.mag i Journalistik. I mit speciale har jeg fået lov til at dykke ned i mit eget projekt, hvor jeg har udviklet min egen tegneserie. Efterhånden har jeg fået bygget en hel del teori på min begrundelse for at lave tegneserier ud over blot, at det er sjovt. Tegneserier kan noget helt ekstraordinært i forhold til at formidle budskaber. Det ville være en virkelig tilfredsstillende afslutning på mit mangeårige skoleforløb, for ej at glemme en fantastisk begyndelse, at kunne få lov til at udstille mit projekt, også gøre det i min elskede by - Valby.

Budget: 27.500,-

Ansøgt beløb: 25.000,-

Lokaludvalget har ikke tidligere støttet projektet.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen afvises. Puljeudvalget mener ikke, at projektet kommer Valbyborgerne til gode i tilstrækkelig grad til at opfylde kriterierne for Lokalpuljen.

Hamsa Abdi – Iftin: Festlig begivenhed for Valbys borgere

16. juni 2018

Formålet er at give forældre og børn i Valby en festlig oplevelse sammen med andre Valby borgere med somalisk baggrund. Begivenheden vil være med til at oplyse og informere andre borger om, hvad Iftin kan og bidrager med i lokalsamfundet, og hvordan de kan få glæde af foreningen.

Til begivenheden vil der være forlystelser, festlig musik og servering af let mad. Derudover vil begivenheden skabe glæde blandt børn og voksne.

Iftin er en forening, der arbejder for unge, børn og kvinder der har brug for hjælp. Dette sker bl.a. ved, at Iftin laver aktiviteter som børn og deres mødre kan deltage i. Derudover har Iftin en lektiecafe, hvor børn kan få hjælp.

Den festlige begivenhed vil blive annonceret på Facebook.

Budget: 13.650,-

Ansøgt beløb: 12.150,-

Valby Lokaludvalg støttede samme projekt med 9.950,- i 2017 og har støttet et lignende projekt i 2015 med 14.995,42 og med 11.400,- i 2014.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 6.000. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Peter Dyreborg: Poetry Slam til Ungdommens Folkemøde 2018 i Valbyparken

6. september.

Ungdommens Folkemøde er en årlig demokratifestival for unge, der i 2018 afholdes i Valbyparken i dagene fra den 6.-8. september. Formålet er, at unge, gennem deltagelse, samtale og fællesskab, sammen skal udforske demokratisk deltagelse og medborgerskab. På festivalens første dag ønskes afholdt et poetry slam-show, som har til hensigt at give unge blandt publikum en kunstnerisk og litterær oplevelse af en bred vifte af politiske emner (ikke partipolitisk). De optrædende er trefire slammere fra det eksisterende poetry slam-miljø i Valby Kulturhus, herunder ansøger, der både optræder som vært og slammer. Publikumsmæssigt er Ungdommens Folkemøde formentlig det største arrangement for unge i Valby i 2018, og det vil være meget gavnligt og udviklende for Valbys poetry slam-miljø at kunne deltage heri. Valbys slam-miljø er det største i Danmark, og poetry slam er ét af de mest populære faste, litterære arrangementer i Københavns Kommune, og som bidrager væsentligt til Valbys kulturliv.

Budget: 6.000,-

Ansøgt beløb: 6.000,-

Valby Lokaludvalg støttede i 2017 et arrangement under Ungdommens Folkemøde i 2017 med 6.000,-. Lokaludvalget har tidligere ydet støttet til ansøger i forbindelse med Københavnsmesterskaber i Poetry-slam. Der søges ikke støtte til Københavnsmesterskaber i år.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Helle Engelsborg Olsen - Samvirkende Menighedsplejer: Danmark Spiser Sammen

24. april

Fællesspisning for ældre, i et mindre trygt fællesskab. Afholdes i handicapvenlige lokaler. Vi hygger med fællessang og varmt samvær. Der serveres almindelig dansk mad, samt kaffe og kage.  Vi kan max have 40 deltagere.

Mål og succeskriterier:

At invitere ind til fællesskab og fællesspisning. Dette øger livskvaliteten og livsmodet hos en gruppe ældre, men meget ringe eget netværk. Succeen består i at de ældre faktisk tager imod vores invitation, kommer og får en god oplevelse, som de kan glædes over. Vi oplever ofte at samværet og oplevelsen kan give mod på at deltage i andre aktiviteter, som mindsker ensomheden.

Budget: 4.500,-

Ansøgt beløb: 4.500,-

Lokaludvalget har i 2014 støttet ansøger med 5.400 til et andet projekt.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Tina Andersen - Kulbaneparkens Venner: Plantekasser ved Lanternen.

Forventet ibrugtagning august 2018

Forventningen til plantekasserne er, at de vil skabe et fællesskab, der på en gang forpligter (da jorden skal passes) og på samme tid er uforpligtende (da den enkelte selv bestemmer, hvad der skal dyrkes, og hvem der hjælper til).

Vi forudser, at plantekasserne dels vil give noget socialt til dem der har ansvaret for en plantekasse, men også vil give anledning til dialog og socialisering med de øvrige brugere af Lanternen, idet der bliver ’noget at tale om’.

Dertil kommer, at plantekasserne ved deres tilstedeværelse vil bidrage til brugernes samlede positive oplevelse af det første mødested i Kulbaneparken samt fremme biodiversiteten i parken.

Vi har for at sikre projektets succes, inddelt et samarbejde med Område fornyelsen Kulbaneparken. Denne kontakt er vedlagt som bilag til denne ansøgning, sammen med et samlet budget for projektet lanternen.

Vi ønsker konkret, at opføre 37 fritstående runde plantekasser i containerstål.

Budget: 64.500,-

Ansøgt beløb: 50.000,-

Valby Lokaludvalg har tidligere stillet en mindre underskudsgaranti til Kulbaneparkens Venner, som ikke blev benyttet.

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Pelle Koppel - Teater V: Valbys del af Teaterfestivalen CPH STAGE

Slut maj/start juni 2018

Vi søger til Valby-deltagelse på Teaterfestivalen CPH STAGE, og til at kunne præsentere bydelens borgere for en bredest mulig vifte af vellykket teaterkunst - både indendørs og udendørs - samt denne gang også ude i private hjem hos de enkelte borgere, i 3 lokale køkkener - samt - mulighed for blandt andet at opleve Teater Vs anmelder og publikums-succes-forestilling TVIND ”The musical,” - og - sidst men absolut ikke mindst få mulighed for at præsentere en vaskeægte dansk - og nu også verdensstjerne -skuespiller – Claes Bang - ”live” i Valby - i forbindelse med festivalen! Kort sagt: CPH STAGE I VALBY - 6 STÆRKE FORESTILLINGER PÅ 10 DAGE

Projektbeskrivelse vedlagt (Bilag 1)

Budget: 237.000,-

Ansøgt beløb: 50.000,-

Valby Lokaludvalg har siden 2014 støttet Teater V med projektet ’Valby Skolescene’ og har derudover støttet Teater V med 20.000 ,- i 2014, og 20.000,-  i 2016 (samproduktion med andet teater til Valby Kulturdage).

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Kirsten Baltesen - MyHorizon.dk: Afrikansk Trommedans

3 lørdage i juni måned 2018 – lørdag d. 16., d. 23. og d. 30. juni 2018

Vi ønsker at skabe glæde og samhørighed blandt borgerne i Valby, få smil og energi frem til dejligt livsbekræftende afrikansk trommedans.

Den afrikanske tromme blev anvendt som redskab til skabelse af geist, energi og samhørighed blandt stammemedlemmerne.

Den afrikanske tromme er stadigt et fantastisk redskab til at skabe relationer, fællesskab, samhørighed og geist blandt borgere og naboer.

Den afrikanske tromme blev anvendt som redskab til skabelse af geist, energi og samhørighed blandt stammemedlemmerne.

Vi synger afrikansk og danske sange sammen, danser og trommer sammen. Søndermarken kunne danne en smuk ramme om aktiviteten med træer i skøn natur.

Budget: 12.000,-

Ansøgt beløb: 12.000,-

Valby Lokaludvalg har i 2017 støttet projektet med 11.040,-

Puljeudvalget indstiller, at ansøgningen imødekommes med 6.000. Det begrænsede beløb skal ses på baggrund af en prioritering af de indkomne ansøgninger, samt ud fra det økonomiske råderum.

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og tager beslutning om støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Der er ansøgt for 168.650,- og Puljeudvalget har indstillet for 131.500,-

Hvis Puljeudvalgets indstillinger imødekommes vil der være disponeret for 894.027,- og der vil være 405973,- tilbage i Lokalpuljen.

Lokaludvalget har øremærket 200.000,- til Kulturdagepuljen. Der vil, hvis ansøgningen til Kulturdagepuljen imødekommes, være 191.000,- tilbage til denne.

Lokalpuljen 2018

Disponeret pr. 10. april

Indstillet pr. 10. april

Rest i Lokalpuljen hvis ansøgningerne imødekommes

1.300.000,-

762.527,-

 

131.500,-

405.973,-

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt.