6. Drøftelse og vedtagelse af høringssar vedr. tillæg til lokalplan Toftebakkevej (2018-0103782)

Sagsfremstilling

Indstilling

Det indstilles,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. tillæg 1 til lokalplan "Toftebakkevej"

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høring vedr. tillæg 1 til lokalplan "Toftebakkevej". Høringsfristen er d. 18. april 2018.

Formålet med tillægget til lokalplanen er at muliggøre servering i stueetagerne ud mod Skolegade og Rughavevej. Dette tillæg er et af en række tillæg, der er foreslået efter gennemgang af ældre lokalplaner i København.

Valby Lokaludvalg behandlede sagen i intern høring d. 12. september 2017.

På møde d. 3. april behandlede fremmødte lokaludvalgsmedlemmer høringen og besluttede vedlagte udkast til høringssvar.

vedlagt som bilag uddrag af forslaget. Se det fulde høringsmateriale her

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.