5. Naboorientering vedr. byggeprojekt på Roskildevej 166 (2019-0095446)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget naboorientering vedr. byggeprojekt på Roskildevej 166. Naboorienteringen er udsendt, da der er søgt om et byggeri, der på nogle punkter ikke voerholder lokalplanens rammer. ejendommen ligger i området for lokalplan nr. 504 - Roskildevej vest.

Der er 5 punkter, hvor det ansøgte projekt ikke overholder lokalplanens bestemmelser. det drejer sig om:

  • Boligstørrelse - da det ønskede byggeri er ungdomsboliger overholder det ikke lokalplanens bestemmelse om boligstørrelser
  • Højde på bygningen - der ønskes en tagterrasse, der vil være udover de 3 etager, der er tilladt ifølge lokalplanen
  • Vinduer i facader - i det ønskede projekt er der ikke vinduer mod vest - lokalplanen foreskriver vinduer i alle facer.
  • Parkeringsdækning - der ønskes 3 parkeringspladser til et byggeri på i alt 504 m2. Parkeringsnormen er 1 pr. 100 m2.
  • Etablering af opholdsareal i kælderetage uden rampe. Lokalplanen foreskriver tilgængelighed for alle for bl.a. opholdsarealer.

Se i øvrigt vedlagte naboorienteringsbrev. 
By&Trafik behandlede naboorienteringen på møde d. 2. april. og udarbejdede vedlagte udkast til kommentar.
I behandlingen indgik brev fra grundejerforeningen, der også er vedlagt.

 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt