7. Høring vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2020 (2019-0084840)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2020

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog høringsbrev fra Kultur- og Fritidsforvaltningen den 14. marts 2019.

Som et led i effektiviseringsstrategien skal Kultur- og Fritidsudvalget hvert år beslutte effektiviseringer for ca. 22 mio. kr. inden for eget område. Kultur- og Fritidsforvaltningen forsøger så vidt muligt at investere sig ud af de kommende års sparekrav frem for at lave simple besparelser.

Investeringerne i vedlagte forslag understøtter omstilling af forvaltningens service og tilbud, så det bliver muligt at tænke forvaltningens tilbud på en ny måde.

Høringen er forbehandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 19. marts. Udvalget har skrevet vedhæftede udkast til høringssvar.

Bilag vedr. effektiviseringsforslag kan ses via dagsordenen på www.valbylokaludvalg.kk.dk

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar

Videre proces

Høringssvaret indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen inden fristen den 25. april.

Kultur- og Fritidsudvalget på rådhuset skal på deres møde den 2. maj 2019 endeligt tage stilling til, hvilke investerings- og effektiviseringsforslag, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2020.

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt